Technofilosofie toolkit (TEC for Society)

Hoe beoordeel je eigenlijk of een nieuwe (in te zetten) technologie een positieve impact heeft op de maatschappij. Hoe beoordeel je of het daadwerkelijk TEC for Society is? Dit project doet onderzoek naar een praktische toolkit waarmee alle partijen die bij dit soort processen betrokken zijn, ondersteund worden om bij die vragen voldoende stil te staan. We onderzoeken hoe zo’n toolkit (game, interactief framework, poster of iets anders) eruit moet zien. Hoe zo’n toolkit studenten, werkveld en onderzoekers bewust maakt van de te stellen vragen en de échte impact van technologie. Een onderzoek naar een toolkit die helpt om heel bewust na te denken over de werkelijke impact van de (voorgenomen) technologie. Een toolkit waarvan we prototypes maken zodat we die kunnen testen met studenten en professionals uit het werkveld.     

Sfeerafbeelding Fontys