Talenten & valkuilen 'in the mix'

Imke Verspeek - Talenten & valkuilen 'in the mix'

Sfeerafbeelding Fontys

Imke heeft voor haar interventie een spel ontwikkeld dat zich richt op het letterlijk zichtbaar maken van talenten binnen teams. Enerzijds door de talenten letterlijk zichtbaar te maken middels afbeeldingen. Maar anderzijds ook door een concrete vertaalslag te maken naar werkzaamheden waarbij talenten elkaar nodig kunnen hebben.

Het spel vraag deelnemers om voorbereiding door zelf, anoniem, een afbeelding van hun talent mee te nemen. Tijdens het spel worden de meegebrachte talenten gekoppeld aan de deelnemers, waarna de gemaakte matches bediscussieerd worden. Zo ontdekken collega’s elkaars talenten, maar ontdekken de deelnemers misschien ook wel eigen talenten die ze eerder niet in beeld hadden.

Vervolgens worden de talenten gebruikt om valkuilen bij de talenten te herkennen. De verschillende deelnemers worden dan aan elkaar gekoppeld: talenten die elkaar versterken of talenten die valkuilen kunnen helpen of voorkomen.

Door tijdens het spel steeds te bediscussiëren wat er gebeurt, leren de deelnemers elkaar kennen en op elkaar en elkaars talenten in te spelen. Een tastbare uitkomst van het spel is een poster waarop alle gekoppelde en eventuele overgebleven talenten en valkuilen gevisualiseerd worden. Deze poster wordt tijdens ontwikkel- of beoordelingsgesprekken meegenomen en kan steeds aangevuld of aangepast worden wanneer er veranderingen in het team zijn. Zo kan het team zichzelf steeds verder ontwikkelen!

Imke Verspeek - Talenten en Valkuilen in the mix

Sfeerafbeelding Fontys