Claudia Linders Head of Studies Fontys Academy of Architecture & Urbanism

Foto: © BlommersSchumm Foto: © BlommersSchumm

Tilburg, 29 maart 2018 l This article in English

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg heeft Claudia Linders (1966) aangesteld om leiding te geven aan de internationale Fontys Academy of Architecture & Urbanism (MA+U) in Tilburg. Linders volgt per 3 april 2018 Marc Glaudemans op, die begin dit jaar afscheid nam, om zijn loopbaan te vervolgen als directeur van de Provincie Noord-Brabant.

Onderzoekende attitude centraal

Claudia Linders, opgeleid als architect, werkt vanuit haar interdisciplinair onderzoeks- en ontwerpbureau op het grensvlak van beeldende kunst en het architectonisch domein. Als leidinggevende in het kunstonderwijs en als lid van diverse advies- en bestuurscommissies houdt Linders zich bezig met het ontwikkelen, begeleiden, inspireren en aansturen van zowel jong talent als gevestigde professionals. Vanuit haar positie als Head of Studies aan Fontys Academy of Architecture & Urbanism (MA+U) gaat zij zich richten op het versterken van de positionering van de opleidingen. Hierbij staat een onderzoekende attitude centraal in een academie die de grote maatschappelijke vragen zeker niet schuwt.

Koppelen globale thema's aan lokale vraagstukken

De opleidingen verbinden een reflectieve attitude met een ondernemende houding, koppelen globale thema's aan lokale vraagstukken en combineren de ontwikkeling van conceptuele ideeënkracht met het ontwikkelen van praktische vaardigheden. ‘De ruimtelijke vraagstukken die met de wereld van morgen op ons afkomen zijn veelzijdig, complex en meervoudig. Met de interdisciplinaire benadering die MA+U haar studenten meegeeft, ontwikkelt de student de noodzakelijke basis en competenties om in die complexe wereld te opereren. Ik kijk er naar uit om vanuit die visie met het Fontys-team, staf en studenten aan de slag te gaan om het werk van Marc Glaudemans voort te zetten' aldus Linders.

Interdisciplinaire samenwerking

In het positioneren van de opleiding zal Linders nadrukkelijk interdisciplinaire samenwerking zoeken, zowel met de andere opleidingen/masters binnen FHK als met de buitenwereld. 'Collaboration, co-creation en cooperation zijn begrippen die in de (inter)nationale praktijk van vandaag centraal staan, het is een mentaliteit. Het is die mentaliteit die ik wil voeden en inzetten om de opleiding duurzaam met haar context te verankeren en de meerwaarde te benutten van de artistieke kracht en potenties van FHK; een interdisciplinaire omgeving als permanent lerend document die ruimte schept voor experiment.'

Over de opleiding

De twee internationale Masters van Academy of Architecture (MSc) & Urbanism (MSc) zijn onderdeel van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. MA+U vormt een van de zes Academies van Bouwkunst in Nederland waar je een deeltijd masteropleiding in Architectuur of Stedenbouw kunt volgen. De beroepspraktijk is een wezenlijk onderdeel van de studie: leren en werken zijn geïntegreerd.