Collegegeld (fontyshelpt)

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.


Regeling collegegeld

Regeling collegegeld 2018-2019
Regeling collegegeld 2019-2020

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld. In een aantal specifieke situaties is sprake van 'Instellingscollegegeld'. Zie hiervoor de 'Toelichting instellingscollegegeld"

Betaling collegegeld

Als je een bankrekening hebt bij een bank die is gevestigd in een SEPA land, dien je het collegegeld ineens of in termijnen te betalen via een digitale (incasso) machtiging. Daarvoor moet je in Studielink je betaalgegevens invoeren en de digitale (incasso) machtiging bevestigen. Bevestigen kan pas als je persoonsgegevens gecontroleerd zijn via Studielink of door Fontys. Na bevestiging van de machtiging vindt de eerste incassoronde plaats in september.

Betaling via betalingsovereenkomst of paymentletter

Als je een bankrekening hebt bij een bank die niet is gevestigd in een SEPA land, betaal je via een betalingsovereenkomst of paymentletter.

Werkgever betaalt je collegegeld

Als je werkgever jouw collegegeld betaalt, bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers. Mocht dit niet voldoende zijn voor je werkgever, neem dan contact op met je opleiding.

Een ander betaalt je collegegeld (niet je werkgever)

Betaalt een ander (bijvoorbeeld je ouders) jouw collegegeld, dan ontvang je na het invullen van de betaalgegevens een activeringscode per e-mail. Deze e-mail stuur je door naar de betaler die de digitale machtiging vervolgens bevestigt door in te loggen met de eigen DigiD.

Hoe regel ik mijn betaling als ik nog minderjarig (<18 jr) ben?

Kies dan voor de optie ‘iemand anders betaalt’. In Studielink geef je dat als volgt aan: “Wie betaalt het collegegeld = Iemand anders betaalt”. De betalende partij ontvangt per e-mail een link waarmee zijn/haar betaalgegevens ingevoerd kunnen worden, zodat het collegegeld van zijn/haar rekening wordt geïncasseerd. Lukt dit niet? Dan heb je nog de volgende opties.

Betaling door UAF

Als de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) het collegegeld voor je betaalt, geef je geen digitale machtiging af in Studielink. De betaling verloopt dan via deze Stichting.

Wijzigen gegevens

Tot het moment waarop je de machtiging bevestigt kun je je betaalgegevens nog wijzigen. Ga in Studielink naar “mijn opleidingen”, klik de betreffende opleiding aan, klik op “betaalgegevens” en dan op “wijzig betaalwijze”. Mocht het toch nodig zijn om achteraf wijzigingen aan te brengen, neem dan contact op met je opleiding.

Beurzen voor Leraren

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO.
Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Vrijstelling van collegegeld bij een tweede inschrijving in een studiejaar

Als je in een studiejaar naast Fontys aan een andere onderwijsinstelling een opleiding wilt volgen en je komt bij beide opleidingen in aanmerking voor wettelijk collegegeld, hoef je maar één keer collegegeld te betalen. Vraag vóór aanvang van je opleiding een Bewijs Betaald Collegegeld aan via het secretariaat van je opleiding. Lever dat bewijs vervolgens in bij de andere onderwijsinstelling.

Heb je je aangemeld voor een minor bij Fontys of volg je al een opleiding bij een andere onderwijsinstelling en wil je een tweede inschrijving bij Fontys? Stuur dan voor aanvang van je opleiding een origineel Bewijs Betaald Collegegeld van de onderwijsinstelling waar je wettelijk collegegeld betaalt naar Dienst Studentenvoorzieningen t.a.v. Studentenadministratie
Antwoordnummer 10069
5600 VB Eindhoven.

Op de hierboven genoemde regeling geldt een uitzondering: als je meerdere inschrijvingen voor een opleiding (in de sectoren Lerarenopleidingen of Gezondheidszorg) hebt en nog niet eerder een L/G-graad hebt behaald, kom je als je voldoet aan de overige vereisten in aanmerking voor wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voor iedere inschrijving wettelijk collegegeld betalen. Voor meer specifieke informatie over meerdere inschrijvingen tegelijkertijd in een studiejaar zie de Regeling Inschrijfvoorwaarden.