'De vrijheid in deze opleiding, fantastisch toch?'

Sfeerafbeelding Fontys

Door Tim Durlinger
Tilburg, 27 maart 2018 l
This article in English

Marcel Andriessen nieuwe studieleider Master of Music

"Mijn ouders waren beheerders van het dorpshuis in Duivendrecht. Daar repeteerde de fanfare. Ik zat er als kind bij te luisteren en toen ik oud genoeg was, mocht ik meedoen. Ook zag ik er de repetities van de toneelvereniging. De magie, het verhaal dat wordt verteld, de muziek die klinkt; misschien ligt daar de kiem voor mijn carrière."

Marcel Andriessen als slagwerker in actie

Marcel Andriessen is een persoonlijkheid in de wereld van slagwerk. Met diverse ensembles en theatergroepen reisde hij de aardbol over om het publiek te laten genieten van nieuwe muziek en theater/dans voorstellingen.

Sfeerafbeelding Fontys

Die tijd is goeddeels voorbij: sinds 1 maart is de 52-jarige Amsterdammer vier dagen in de week studieleider van de Master of Music van FHK, met zo'n 125 studenten.

Oudste

Jammer van die optredens? Nee. "Als slagwerker heb ik hele mooie dingen kunnen doen. Wat ik nu heel fijn vind, is om anderen die mooie dingen te kunnen leren." Realistisch is hij eveneens. Marcel heeft altijd in het experimentele circuit gezeten. "Daar opereren jonge mensen met nieuwe ideeën. Op een gegeven moment ben je overal waar je speelt de oudste en wordt het tijd om te gaan. Ik werkte al bij FHK en ontdekte dat ik enorm veel plezier beleefde aan het delen van mijn kennis en ervaring. De transitie van uitvoerder naar datgene wat ik nu doe voelt voor mij heel natuurlijk."

In 2007 begon hij in Tilburg als docent klassiek slagwerk bij wat nu Academy of Music and Performing Arts (AMPA) heet en bij de tweejarige Master of Music. Dat hij daar nu de leiding heeft, was een langzaam gegroeide ambitie. "Ik heb vijftien jaar bij Slagwerk Den Haag gespeeld en uiteindelijk was ik speler en productieleider. Dan organiseer je tournees en concertseries. Zoiets is bij de master ook gebeurd. Je begint als docent, vervolgens organiseer je projecten voor je studenten, word je gevraagd als studieloopbaanbegeleider; langzaam maar zeker raak je bekend met de structuur en organisatie van een opleiding en ontstaat de behoefte om je er steeds meer voor in te zetten.”

Slagwerk Den Haag

Dynamiek

Een prachtige opleiding, vindt Marcel. De credits daarvoor geeft hij aan het team en zijn voorgangers Marlon Titre en Nico Vis. Masterstudenten krijgen een budget waarmee ze naar eigen inzicht hun studie kunnen samenstellen. "Ze krijgen les van onze docenten, maar kunnen ook op zoek naar de specialist in een bepaald vakgebied buiten ons instituut en daar lessen inkopen. Die vrijheid, dat is toch fantastisch", schetst de studieleider. Het succes van de opleiding is ook merkbaar binnen de muren van FHK. "Er is een groep van studenten van over de hele wereld, die er altijd is, die altijd studeert en veel optreedt. Dat geeft enorm veel sfeer en dynamiek in het gebouw, overal klinkt muziek en wordt er gewerkt. Enorm inspirerend."

Marcel ziet ook de beroepspraktijk veranderen. Er ontstaat een generatie klassieke musici die zich breder wil ontwikkelen en soms iets anders ambieert dan een plek in een orkest of een carrière als solist. Deze musicus richt bijvoorbeeld zelf een ensemble op en/of componeert eigen muziek. Een interessante ontwikkeling, vindt hij. "Het is belangrijk dat de student een onderzoekende en ondernemende houding heeft. Daar zijn ook vakken voor in het curriculum. Mijn doel is om die voortdurend onder de loep te nemen, te bekijken wat er in het werkveld gebeurt en wat we studenten mee kunnen geven om hun toekomstige carrière te ondersteunen. Maar vergeet niet", zegt hij tot slot. "Het is een muziekopleiding. Op hoog niveau leren musiceren is natuurlijk de basis."

Sinds 1991 richt Marcel Andriessen zich op hedendaagse muziek en (muziek)theater. Als freelance slagwerker was hij onderdeel van een brede waaier aan ensembles en theatergroepen en speelde hij van Japan tot de Verenigde Staten. Als musicus is hij vooral geïnteresseerd in het experiment en discipline overstijgende kunstvormen. Tussen 1998 en 2012 was hij vast lid van Slagwerk Den Haag.