Foto van persoon

Sr. Onderzoeker

Dr. Evelyne Meens

Evelyne behaalde een master in Bedrijfseconomie en maakte dertien jaar later de levenskeuze om alsnog Psychologie te gaan studeren. Daarna promoveerde ze op het onderwerp Motivatie in samenhang met studiekeuzes en studiesucces. Binnen dit lectoraat is Evelyne als sr. onderzoeker verbonden aan de onderzoekslijn Studiesucces binnen authentieke leeromgevingen. Daarnaast is ze expert binnen het Programma Studiesucces van Fontys.

In haar onderzoek richt ze zich voornamelijk op studiekeuzes, studentcoaching, studentenwelzijn en studentsucces en onderbouwt of ontkracht ze bestaande ‘onderbuikgevoelens’ als het om deze onderwerpen gaat. Daarnaast geeft ze op basis van onderzoek (beleids)adviezen en ontwikkelt ze valide instrumenten en tools waar zowel studenten als docenten hun voordeel mee kunnen doen. Ze is auteur van het boek Een leven lang kiezen en ze wordt enthousiast wanneer ze in haar columns en lezingen bevindingen uit de wetenschap kan vertalen naar de praktijk van alledag.

Studiesucces de podcast (december 2020). Evelyne Meens over keuzes maken

Webinar voor Fontys (november 2021). Een leven lang kiezen

Interview Onderwijs vandaag! Over Studentenwelzijn

Klik hier voor alle publicaties van de onderzoekslijn Studiesucces

Klik hier voor de lopende en afgeronde projecten van de onderzoekslijn Studiesucces


Meens, E.E.M., Bakx, A.W.E.A, Mulder, J. & Denissen J.J.A. (2019). The development and validation of an Interest and Skill inventory on Educational Choices (ISEC). European Journal of Personality Assessment.

Meens, E. E., & Bakx, A. W. (2019). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education, 42(5), 650-674.

Meens, E.E.M., Bakx, A.W.E.A., Klimstra, T.A., & Denissen J.J.A. (2018). The association of motivation and i  dentity with students’ achievement in higher education. Learning and Individual Differences, 64, 54-70.


Contact

Foto van persoon

Dr. Evelyne Meens

Sr. Onderzoeker