Vorstelijk Landschap

Sfeerafbeelding Fontys

Verbondenheid tussen stad en natuur

De artistieke beleving Vorstelijk Landschap vond plaats in het buitengebied van Tilburg op 12, 13 en 14 oktober. Een samenwerking tussen Fontys Hogeschool voor de Kunsten en Gemeente Tilburg, vormgegeven door alumni en studenten. Alda Alagic, projectleider Vorstelijk Landschap: “Een persoon van de gemeente heeft geparticipeerd in de werkgroep, heeft meegedacht en is bij het hele proces betrokken geweest. Dit was voor FHK en de gemeente een unieke manier van samenwerken.”

Het project richtte zich op de relatie tussen de stad en het groene gebied eromheen.

Alda: “We zijn tot het inzicht gekomen dat de relatie tussen de stad en het landschap een complexe wisselwerking is van verschillende sociaaleconomische dynamieken en trends, ecologische en geologische omstandigheden door de tijd heen. Als projectgroep hebben we deze complexiteit omarmd als startpunt en gegeven met het doel om het te onderzoeken en inzichtelijk te maken voor ons en publiek. Ons middel om dit te bereiken zochten we in de in kunstenwereld bekende methode van ‘verhalen vertellen’. De manifestatie van deze verhalen werd vertolkt in een mini festival dat plaatsvond in het Vorstelijk Landschap en ook in de stad zelf, want een relatie is altijd wederkerig.”

Alle vier de sectoren van Fontys Hogeschool voor de Kunsten hebben een bijdrage geleverd aan het project. Alda: “Alle sectoren hebben een impact gehad op dit project doordat alumni, medewerkers en studenten een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling, organisatie en/of uitvoering van dit event. We kunnen stellen dat zulke horizontale projecten die de verschillende sectoren van FHK aanspreken en bij elkaar brengen een zekere trots en verbondenheid tussen de FHK studenten voortbrengen. Het geeft inzicht in de potentiële synergie van interdisciplinair onderzoeken van maatschappelijke vragen en ontwikkelen van nieuwe perspectieven.

Als groep van verschillende individuen en vanuit verschillende disciplines hebben we genavigeerd tussen groeiende kennis over de stad, gebied, mensen, flora en fauna en vragen en uitdagingen die opkwamen tijdens het proces.”

Zes alumni hebben meegeholpen met het project. Alda: “Dit is een mooie manier om alumni terug te halen naar FHK en hun kennis met de studenten te delen en co-creatie processen te onderzoeken.” Lex Hildenbrant, alumni Master Architecture and Urbanism: “Elke discipline spreekt een andere taal en heeft een andere werkmethodiek. Het is een uitdaging elkaar daarin te vinden. Een gezamenlijk doel kan daarbij helpen. Ik heb ervaren dat vooral door het proces van maken co-creatie kan plaatsvinden en dat een gemeenschappelijke ontwerptaal kan worden gevonden. Door samen te brainstormen, een maquette te maken of een sculptuur te bouwen ontstaan er onverwachte kruisbestuivingen, die leiden tot interessante en nieuwe inzichten.”

Alda: “Uit de reacties van het publiek maken we op dat het een verassend en bijzonder event is geweest waarbij de sfeer van het event en uitvoering van projecten zeer gewaardeerd werd. Daar zijn we zeker trots en dankbaar voor. Het project biedt mooie uitgangspunten om FHK aan de Landschaps Triënnale in 2020 te verbinden die de provincie Noord-Brabant in Het Groene Woud gaat organiseren.”
Lex: “Ik denk dat we tijdens het proces van het creëren, het bouwen en het vieren van het event een positieve dynamiek hebben teweeggebracht en hebben aangetoond dat co-creatie kan leiden tot een innoverend, interdisciplinair en grensoverschrijdend project. Daarnaast hebben we een platform gecreëerd voor FHK (studenten) en voor de mensen die in het landschap wonen, werken en recreëren.”

Auteur: Sanne de Brouwer, student Fontys Hogeschool Journalistiek