Vorstelijk Landschap; bijzonder kunst(en)project in buitengebied Tilburg

Abdij Koningshoeven Abdij Koningshoeven

Door Tim Durlinger l Tilburg, 17 mei 2018 l This article in English

Onder leiding van met name alumni van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK Tilburg) gaan studenten van deze hogeschool in oktober een driedaags kunstproject uitvoeren in de Tilburgse buurtschappen Moerenburg en Koningshoeven. Onder de naam ‘Vorstelijk Landschap’ komen er diverse interventies, waarbij de bezoeker nadrukkelijk dit groenrijk en historisch buitengebied zal ondergaan.

Daartoe aangemoedigd door de provincie, zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de groene schil rond Tilburg nadrukkelijker aan de stad te binden. FHK is gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. “Het is daarbij vrij uniek dat de gemeente zo’n opdracht niet bij óns neerlegt, maar daar zélf ook actief bij betrokken is”, weet coördinator Annemarie Pijnappel van het Projectbureau.

Alle sectoren

Nadat inmiddels oud-lector Marc Glaudemans eind vorig jaar hiervoor een projectvoorstel had geschreven, ging een werkgroep aan de gang met de uitwerking. Alda Alagic heeft de inhoudelijke projectleiding, Annemarie de zakelijke. Het is de bedoeling dat alle vier de sectoren van FHK een bijdrage leveren aan het project in het buitengebied.

De uitvoeringen vinden plaats in het weekeinde van 12, 13 en 14 oktober 2018. Deze kunnen in het hele gebied Moerenburg-Koningshoeven plaatsvinden, hoewel er een voornemen is om daar een paviljoen of eventspace te creëren. De eerste ideeën zijn inmiddels uitgewisseld met de werkgroep. “Het zal iets van een route worden. De link tussen buitengebied en de stad wordt gemaakt via tijdelijke interventies, want vanwege de status van stiltegebied is het maar de vraag in hoeverre je daar iets blijvends kunt doen. Maar misschien laten we wel iets digitaals achter”, aldus Annemarie.

Alumni

Een belangrijke rol is bij Vorstelijk Landschap weggelegd voor alumni. Zes hebben er zich hiervoor aangemeld: van master Architectuur (twee), master Kunsteducatie, bachelor Dans, bachelor Docent Theater en bachelor Vormgeving / ArtCoDe. “Vanuit Theater zullen verhalen worden opgehaald bij mensen die daar wonen en werken”, weet de zakelijk leider. “Een dansvoorstelling vanuit het bestaande landschap maakt de bezoeker bewust van de omgeving. Een idee is ook om iets met de grondsoorten van het gebied te doen in de vorm van glazuur. Voor jongeren wordt gedacht aan gamification. Ook willen we met wekelijkse vlogs starten, om het proces te laten zien.” De ideeën zullen zich de komende weken verder uitkristalliseren. Begin juni heeft de organisatie een driedaagse samenkomst gepland ‘om hieraan te werken en de vaart erin te krijgen’.

De nadrukkelijke inzet van alumni heeft ook te maken met het feit dat dit project erbij komt in een toch al drukke periode op FHK. Studenten kunnen deze activiteiten eventueel opnemen in de ‘vrije ruimte’, die in plaats is gekomen van de verplichte minoren voor tweede- en derdejaars. Ook bestaat de mogelijkheid om hier een stage van te maken. “Het is leuk en waardevol om het zo te doen. Voor mij is het de eerste keer dat we zo’n interdisciplinair project samen met alumni vormgeven”, zegt Annemarie.

Co-creaties

Samen met consultant co-creatie Jur van der Lecq is de coördinator sowieso op zoek naar mogelijkheden voor academie-overstijgende co-creaties. “Tot de strategische doelen van FHK behoren co-creatie met het maatschappelijk werkveld en interdisciplinair werken”, verklaart ze. Naast ‘Vorstelijk Landschap’ zijn op dit gebied onder meer samenwerkingen te verwachten met Het Zuidelijk Toneel en Museum De Pont.

De alumni die aan Vorstelijk Landschap meewerken zijn:

- ArtCoDe: Natasja Lauwers en Moyra Besjes (bureau by aaaa)
- Master Architecture and Urbanism: Het Nieuwe Collectief en Lex Hildenbrant
- Master Kunsteducatie: Danny van der Laan
- Academie voor Theater: Hidde Brouwers
- Dance Academy: Jade van Hout
- Vanuit de gemeente Tilburg is Fiona Damen de projectleider

Moerenburg Moerenburg Moerenburg Moerenburg