Foto van persoon

Docentonderzoeker

dr. Christi Nierse

Christi Nierse is gezondheidswetenschapper en werkt als docent bij de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. In 2019 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van patiëntenparticipatie bij onderzoek. Samen met mensen met een spierziekte, een nierziekte of een verstandelijke beperking stelde ze een agenda voor wetenschappelijk onderzoek op. Als docent heeft Christi veel affiniteit met afstudeerprojecten waarbij studenten technologische innovaties op een persoonsgerichte en participatieve manier onderzoeken en verbeteringen ontwikkelen in samenspraak met betrokkenen in de praktijk. Het is haar ambitie om studenten tijdens de opleiding tot verpleegkundige of verpleegkundig specialist te motiveren en te ondersteunen om een onderzoekende houding te ontwikkelen. Daarnaast is zij lid van de Fontys Commissie van Ethiek van Onderzoek en in die hoedanigheid adviseert zij docenten en studenten over ethische aspecten van onderzoeksvoorstellen.

Contact

Foto van persoon

dr. Christi Nierse

Docentonderzoeker