Ons onderwijs

Fontys telt meer dan honderd verschillende opleidingen: van dans tot accountancy, van architectuur tot fysiotherapie. Elke opleiding heeft haar unieke beroepscontext, haar eigen curriculum en haar eigen manier van onderwijs aanbieden. Deze diversiteit is een kracht, dat is onze rotsvaste overtuiging. Niemand weet beter hoe een vak moet worden overgebracht dan de professionals die bij ons lesgeven. Tegelijk zijn er zijn ook kaders nodig waarbinnen opleidingen hun eigen keuzes maken. Deze kaders hebben we vastgelegd in vijf ‘uitgangspunten van leren’.

  1. We dagen studenten uit om hun talenten te ontdekken en deze maximaal te ontplooien.

  2. Leren gebeurt zoveel mogelijk in een authentieke leeromgeving (een situatie dus die ‘lijkt’ op de latere  werkomgeving).

  3. Leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, samen onderzoeken en samen ervaren. Dat ‘samen’  bedoelen we letterlijk: samen met medestudenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld.

  4. De student is ‘eigenaar’ van zijn eigen leerproces. Oftewel: als student krijg je zoveel mogelijk invloed op wat, hoe en wanneer je leert. Dit betekent niet alleen dat onze studenten veel autonomie en vrijheid krijgen; we geven ze een stevige eigen verantwoordelijkheid.

  5. Studeerbaarheid staat centraal. Daarmee bedoelen we dat er een goede balans is tussen uitdaging en haalbaarheid.

Meer weten over onze visie op leren? Lees meer op Fontys for Society, onze strategie voor de periode 2021-2025.

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwijs: feiten & cijfers

Bij Fontys studeren ruim 46.000 studenten. De 25 instituten verzorgen in totaal 89 bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duaal – op bijna ieder denkbaar vakgebied van de maatschappij. Daarnaast bieden we 37 masteropleidingen, 16 associate degrees en diverse honours- en schakeltrajecten aan. Ook kunnen professionals bij ons terecht voor een gevarieerd cursus- en trainingsaanbod, vooral in Zuid-Nederland.

Talentgericht Fontys

Fontys is er niet voor Fontys, Fontys is er niet voor studenten of medewerkers alleen, of voor het werkveld. Nee, Fontys is er voor de samenleving. Als publieke hbo-instelling hebben we een belangrijke maatschappelijke opdracht: we ontwikkelen talent. Talent van studenten, dat op de eerste plaats, maar ook het talent van onze medewerkers en van professionals uit de regio. Iedereen die over de juiste vooropleiding beschikt en bij Fontys zijn talent wil ontplooien, is welkom.

Gevarieerd opleidingsaanbod

We zijn een toegankelijke hogeschool, zo blijkt uit ons brede en gevarieerde opleidingsaanbod. We bieden opleidingen in alle soorten en maten: bachelors, masters, associate degrees en een maatwerkaanbod aan cursussen voor werkende professionals. Natuurlijk hebben we een ruim aanbod aan voltijdopleidingen, maar we bieden ook deeltijdstudies en duale trajecten. Op termijn komt er nog de professional doctorate bij, de hbo-variant van het PhD-traject. Studenten ervaren bovendien geen drempels meer bij de overstap van voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs naar Fontys of van een bachelor bij een andere hogeschool of universiteit naar een Fontys-master.

Inclusie en diversiteit

De toegankelijkheid vertaalt zich niet alleen in een breed opleidingsaanbod, maar vanzelfsprekend ook in een inclusief klimaat. Inclusie gaat verder dan diversiteit: we willen niet alleen dat mensen uit alle groepen in de samenleving bij ons komen studeren (en werken!). We willen ook dat al deze mensen zich thuis voelen bij een publieke instelling als Fontys. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft unieke talenten. En die talenten zijn hard nodig in de wereld om ons heen. Daarom staan onze deuren open voor iedereen die bij ons wil studeren en die het niveau aankan.

Authentiek en hybride leren 

Talentgericht onderwijs speelt ook in op de verschillen in beroepsvaardigheden en werksetting tussen de sectoren of beroepen waarvoor we opleiden. Daarom zijn onze studenten vaak letterlijk samen met docenten, docent-onderzoekers, lectoren en professionals uit het (toekomstige) werkveld aan de slag. Zo’n context noemen we een authentieke (lijkt op de realiteit) en hybride (samenwerking tussen Fontys en de buitenwereld) leer- en onderzoekomgeving; hier ontwikkelen studenten hun beroepsvaardigheden. Alle opleidingen van Fontys bieden zo’n hybride omgeving aan: op onze campus, bij een bedrijf op locatie, of elders in de nabijheid van het werkveld.

Flexibel onderwijs

Tot slot: wie toegankelijkheid en talentgericht onderwijs hoog in het vaandel heeft staan, moet ook zoveel mogelijk aansluiten bij ieders individuele ambities, privéomstandigheden, manieren van leren, en specifieke leervragen. Dat noemen we ook wel flexibel onderwijs. Fontys werkt keihard om het onderwijs – deeltijd-, maar zeker ook voltijdopleidingen – zo flexibel mogelijk te maken. Digitalisering (online leren) speelt hier een belangrijke rol in, maar het vraagt ook veel van de inhoud van de opleidingen (curricula), de examinering en de roostering. Op deze manier geven we echt vorm aan ‘een leven lang ontwikkelen’.

Onderwijskwaliteit en Kwaliteitsafspraken