Verduurzaming

Fontys heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. We willen én moeten de komende jaren grote stappen zetten. Dan hebben we het zowel over een duurzame bedrijfsvoering, als over duurzaamheid als kennisthema in onderwijs en onderzoek. We leiden immers de generatie op die straks over de toekomst van onze planeet gaan. Hoe geven we invulling aan deze maatschappelijke rol?

Cees-Jan Pen, Agnes Otten, Martin de Wolf, Sander Peters

Sfeerafbeelding Fontys