Drs. G. (Geranne) Engwirda

Eerste benoeming 1 september 2018, lopende termijn tot 1 september 2022.

Huidige functies

 • Lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Bevordering Kinderopvang, Apeldoorn
 • Voorzitter CFO-Board Santeon
 • Voorzitter Bestuur Adviescommissie Besturing en Bekostiging van de NVZ (vanaf 1 december 2021 lid bestuur NVZ)

Voormalige (neven)functies

 • Voorzitter Raad van Toezicht NSDSK, Amsterdam
 • Lid Raad van Bestuur (CFO) 's Heeren Loo Zorggroep
 • Manager Bedrijfsvoering Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, UMC Utrecht
 • Coördinator Sturing en Financiering bij Vereniging Academische Ziekenhuizen (later: NFU)
 • Lid Bestuur Stichting Cliënt Support, Amersfoort
 • Voorzitter Bestuurdersnetwerk In voor Zorg/VWS
 • Voorzitter Bestuur Adviescommissie Transitie en Ondernemen VGN
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Olympos in Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht Stichting OOK in Apeldoorn
 • Diverse managementfuncties Erasmus MC, Rotterdam
Sfeerafbeelding Fontys