Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Met ingang van 4 december 2020 geldt in afwijking van artikel 32 van de OER dat in het studiejaar 2020-2021 voor alle eerstejaarsstudenten, de studenten die zijn gestart met het eerste jaar van de opleiding in 2020-2021, het uitbrengen van het bindend studieadvies met een jaar wordt uitgesteld.
Voor toelating tot het tweede jaar kan een doorstroomnorm gelden. Raadpleeg daarvoor de OER van je opleiding. Het is mogelijk dat de in de OER opgenomen doorstroomnorm wordt aangepast. Informatie hierover wordt verstrekt door de opleiding.
Voor studenten uit cohort 2019-2020 of eerder wordt dit jaar wel een bindend studieadvies uitgebracht, met uitzondering van de studenten die in februari 2020 zijn begonnen (de zogenaamde februari-instroom).


Addendum bij de OER inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek

In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt voor toelating voor het studiejaar 2020-2021 dat het toelatingsonderzoek bestaat uit twee delen.
In deel 1 wordt beoordeeld op de volgende testonderdelen.
• Figurenreeksen
• Rekenvaardigheid
• Analogieën
• Ruimtelijk Inzicht

Voor alle onderdelen geldt een gemiddelde score van 4 of hoger én een minimale score van 3 of hoger op alle individuele testonderdelen.
Deel 2 bestaat uit een Nederlandse taaltoets. Hiervoor dient de student een 5,5 of hoger te halen.
Deelname aan de Nederlandse taaltoets is niet verplicht indien:
- een student in het bezit is van een erkend NT2 diploma programma II of
- een certificaat Nederlands van een vooropleidingsdiploma op mbo-4, havo of vwo niveau.
De uitslag van het eerste deel van het toelatingsonderzoek wordt de student binnen twee weken meegedeeld. Na de uitslag van het eerste deel kan hij zich aanmelden voor de Nederlandse taaltoets. Deze uitslag ontvangt de student ook binnen twee weken.

OER 2020-2021OER 2021-2022Samenstelling Examencommissie
Circus and Performance ArtTERTERBijlage Samenstelling Examencommissie
Docent DansOEROER
Dans TERTER
Docent Beeldende Kunst en VormgevingOEROER
Docent MuziekOEROER
Docent TheaterOER OER
Muziek Conservatorium/AMPATERTER
Muziek RockacademieOEROER
Muziektheater en MusicaltheaterOEROER
Vormgeving: Art, Communication and DesignOEROER
Master of ArchitectureTERTER
Master KunsteducatieOEROER
Master of MusicTERTER
Master of UrbanismTERTER
Master Performing Public SpaceTERTER
Master of ChoreographyTER TER

Studiekeuzecheck

Studenten die zich aanmelden voor een van de opleidingen van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) nemen niet deel aan de Fontys studiekeuzecheck. Deze studenten nemen deel aan een selectieprocedure, die in de meeste gevallen bestaat uit een auditie, een motivatiegesprek en aanvullende testen, zoals een studievaardigheidstest. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de opleidingen van FHK.

Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.