Regelingen, statuten en reglementen

NederlandsEngelsDuits
Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
Bestuurs- en beheersreglement - Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1open
Collegegeldregeling 2020-2021 openopen
Collegegeldregeling 2021-2022 openopen
Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
Gedragscode Studentenbegeleidingopen
Huisregels en ordemaatregelenopenopen
Interne gedragsregels Fontys (Integriteitscode)open open
Klachtenregeling NGWI openopen
Klokkenluidersregelingopen
Parkeerregeling openopen
Parkeerregeling - bijlage a Parkeermanagementsystemenopen
Parkeerregeling - bijlage b Tarieven opladen e-auto'sopen
Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
Regeling Arbo en Milieu (2016)open
Regeling Bestuursbeurzen openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 open open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Aanvulling openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2020-2021 - Samenvatting open
Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2020-2021open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022openopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022 - AanvullingOpen
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2021-2022 - Samenvattingopen
Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2021-2022 open
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissiesopen open
Regeling Ongewenst gedragopen
Regeling Profileringsfondsopenopen
Regeling Studiekeuzeadviesopenopen
Regeling Vergoeding Commissies en Stuurgroepenopen
Sociale media gedragscodeopenopen
Statuten Stichting Fontysopenopen
Studentenstatuut 2020openopen
Studentenstatuut 2021openopen
Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen
Topsportbeleid - en regelingopenopen
Visitatieregelingopenopenopen
Voorwaarden Inschrijving cursistenopenopen
Voorwaarden Fontyskaartopen