Ons onderzoek

Onderzoek staat bij Fontys hoog op de agenda. Toegepast innovatief en praktijkgericht onderzoek, dat we uitvoeren in nauwe samenwerking met én voor het werkveld. Op vijf belangrijke actuele vakgebieden proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de innovatiebehoefte van bedrijven en instellingen. We zetten met onze onderzoeksthema’s in op de ontwikkeling van Fontys naar een kennisintensieve netwerkorganisatie die verbonden is met vraagstukken in de samenleving en het bedrijfsleven.

Sfeerafbeelding Fontys

Onze vijf onderzoeksthema’s:

+ Creative Economy
+
Health
+
High Tech Systems & Materials
+ Learning Society

+ Smart Society

Ontwikkelen van werkveld, maatschappij en onderwijs

Met de kennis uit ons onderzoek, leveren wij een bijdrage aan de verbetering van het werkveld, de vernieuwing en verdere ontwikkeling van economische en maatschappelijke sectoren én aan ons onderwijs. Het brengt onze opleidingen naar een hoger niveau. Bovendien versterkt onderzoek de onderzoekende houding van onze studenten en legt het de relatie naar de maatschappij en het werkveld. Met kwalitatief hoogwaardig, state of the art onderwijs én onderzoek leiden wij onze studenten zo future proof op.

Lectoraten

Wij voeren ons onderzoek uit binnen lectoraten en onderzoekprogramma’s met (Europese) subsidies. In totaal telde Fontys eind 2017 45 lectoraten, waarvan één in samenwerking met een andere hogeschool (Zuyd Hogeschool).
De lector en het lectoraat vormen de as van de onderzoeksfunctie. De lector is de schakel tussen onderwijs en onderzoek, tussen docenten en onderzoekers, en tussen hogeschool, bedrijfsleven en samenleving. Elk instituut heeft een of meerdere eigen lectoraten, of is intensief betrokken bij de lectoraten van andere opleidingen.

Verankering van onderzoek in ons onderwijs

Bij Fontys is elke student, docent en opleiding structureel betrokken bij onderzoek. We verankeren onderzoek op verschillende manieren in ons onderwijs:

  • Alle opleidingen hebben doorlopende leerlijnen waarin onderzoek en onderzoekvaardigheden vooropstaan.

  • Studenten doen mee aan het onderzoek van hun opleiding, bijvoorbeeld in stages en afstudeeropdrachten, maar ook in de context van minors en aansluitingsprogramma’s.

  • Studenten nemen ook actief deel aan het praktijkgericht onderzoek in de verschillende expertisecentra en professionele werkplaatsen. Daar werken ze samen met professionals uit de beroepspraktijk, onderzoekers en docenten.