Ons onderzoek

Fontys is verankerd in de kennisintensieve regio’s in Zuid-Nederland. Fontys ziet het als haar opdracht om een bijdrage te leveren aan de versterking van de regio’s. Enerzijds door hoog gekwalificeerde professionals af te leveren, anderzijds door met partners – bedrijfsleven, overheid en andere onderwijsinstellingen- samen te werken.

Praktijkgericht

Als HBO-instelling onderscheidt Fontys zich door praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek brengt opleidingen naar een hoger peil, versterkt de onderzoekende houding van onze studenten en legt de relatie naar de maatschappij en het werkveld.

Innovatief

Onderzoeken worden veelal in nauwe samenwerking met, en in opdracht van het bedrijfsleven uitgevoerd. Dit resulteert in een veelheid aan innovatieve kennis bij onze partners en Fontys.

Toekomstgericht

Met deze kennis levert Fontys een bijdrage aan de verbetering van het werkveld, de vernieuwing en verdere ontwikkeling van economische en maatschappelijke sectoren én aan het onderwijs. Zo laten we zien dat we met kwalitatief hoogwaardig, state of the art onderwijs én onderzoek studenten future proof opleiden.

Lees meer over Onderzoek.

TEC for Society

Fontys heeft TEC for Society als zwaartepunt benoemd waar via vijf onderzoeksthema's diverse onderzoeksactiviteiten plaatsvinden.

Lees meer