Digitalisering

De enorme stappen die gezet worden op het gebied van technologie en digitalisering, nu en ook in de komende jare tot 2025, hebben forse impact op onze organisatie. Techniek maakt kennis 'vrij toegankelijk'; de maatschappelijke waarde ervan verandert. Dat betekent: Fontys is niet langer een 'kennisfabriek', maar focust op talentontwikkeling. De technologische revolutie verandert ook de context van leren: intelligente systemen maken flexibel en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk. En: beroepen veranderen onder invloed van technologie, wat vanzelfsprekend ook grote impact heeft op ons onderwijs en de rol van onze docenten.

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over 'digitalisering'.

Eric Slaats, Jeroen Tops, José Theulen, Johan Struik

Sfeerafbeelding Fontys