Prof.dr. E.P.N.M. Borgman

Eerste benoeming: 1 april 2011, lopende termijn tot 1 april 2019

Huidige functie

Gewoon hoogleraar binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg met de leeropdracht ‘Theologie van de religie, in het bijzonder het christendom’.

Nevenfuncties

  • Academisch direteur Tilburg Cobbenhagen Center, Tilburg University
  • Projectleider van een door het Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisatie / Katholiek Netwerk gesponsord project gericht op de vitalisering van het Katholiek Sociaal Denken
  • Hoofdredacteur Tijdschrift voor theologie
  • Voorzitter van de European Society for Religion, Literature and Culture
  • Voorzitter Stichting Edward Schillebeeckx
  • Lid Wetenschappelijke Raad van Stichting Thomas More
  • Lid Maatschappelijke AdviesRaad van de PO-raad
  • Regelmatig extern adviseur voor Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
Sfeerafbeelding Fontys