Samenwerking werkveld

Als Fontys kunnen we niet zonder onze partners uit het werkveld, en het werkveld kan niet zonder ons. Wij leiden de werknemers en ondernemers van de toekomst op. Dat moeten natuurlijk wel professionals zijn die klaar zijn voor de arbeidsmarkt van nu, en van de toekomst. Dat vraagt om intensieve en continue samenwerking met het werkveld. We werken dan ook met plezier samen met de overheid, instellingen, organisaties en bedrijven. Op allerlei vlakken en met allerlei doelen.

Verankerd in kennisregio’s

Fontys is verankerd in de kennisintensieve regio’s van Zuid-Nederland: Brainport Regio Eindhoven, Greenport Venlo/KennisAs Limburg en Midpoint Brabant. De vraag naar hoog gekwalificeerde mensen in deze regio’s is groot en neemt toe. Hiervoor is een aantal Human Capital Agenda’s opgesteld. Als Fontys geven we hier mee vorm aan. Om de actuele maatschappelijke en regionale vraagstukken te kunnen aangaan, werken wij samen over de grenzen van onze instituten, opleidingen en lectoraten heen.

Samen met collega-instellingen en bedrijven en organisaties uit het werkveld, hebben we bijvoorbeeld living labs, professionele werkplaatsen en expertisecentra ontwikkeld. Hierin werken studenten, docenten en onderzoekers uit wisselende disciplines samen met professionals uit de praktijk.

Partner in R&D en innovatie

Samenwerking op zwaartepunten in de keten (mbo-hbo-wo) en daarbuiten met andere kennisinstellingen, brancheorganisaties, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven maakt van ons een vanzelfsprekende partner in de Research & Development van de regio. Wij initiëren, onderzoeken en beantwoorden onderzoeksvragen vanuit het werkveld of de samenleving. Dat doen we in onze onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.

Ook realiseren we samen met onze partners uit het werkveld innovatie-ateliers binnen hun organisaties, instellingen of bedrijfslocaties. Co-creatie met het werkveld en de regio’s is de kern. Het werkveld is als partner medeverantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van ons onderwijs. Dit verbindt ons met de actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk, en onze partners met aankomende professionals.

Sfeerafbeelding Fontys