Talentontwikkeling studenten

De standaard hbo-student bestaat niet. Elke student heeft zijn eigen vooropleidingen, leerbehoeften, ervaring, kennis én talenten. Bij Fontys zijn die talenten een uitgangspunt. Leidend. Wij zijn er voor iedereen die op hbo-niveau zijn talenten wil ontdekken en ontwikkelen. Voor iedereen die zijn talent als professional verder wil ontplooien. Of je talent nou dat voor topsport is, voor ondernemen, voor techniek, zorgen voor een ander, voor organiseren of creëren.

Vanuit eigen talent naar professional

Wij bieden onze studenten het vooruitzicht dat ze zich, vanuit hun eigen talent, optimaal ontwikkelen tot professionals die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Professionals ook, die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijdragen aan vernieuwingen in hun werkveld én die zich blijvend ontwikkelen.

TEC

Het aanraken van talent leidt tot intrinsieke motivatie voor ontwikkeling en groei. Ons onderwijs vervult die rol en stimuleert studenten het beste uit zichzelf te halen. We bieden daarvoor een regionale en internationale context. Ook de 21st century skills/ innovatieskills, technologie, ondernemerschap en creativiteit, komen bij ons in de volle breedte aan bod. Dit maakt studenten als professional en als persoon waardevoller voor de samenleving en daarmee duurzaam inzetbaar.

Sfeerafbeelding Fontys