Bestuursstaf

Ondersteuning & advies

Het college van bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken ondersteund en geadviseerd door de secretaris, adjunct-secretaris, bestuursadviseur en (strategisch) communicatieadviseur/speechschrijver.

Secretaris Jessie Rutten

Jessie is sinds 2021 secretaris van het college van bestuur van Fontys. Ze studeerde rechten aan de Radboud Universiteit en haalde haar Executive MBA aan de Erasmus Universiteit. Jessie werkt al sinds 2015 bij Fontys; haar vorige functie was adjunct-secretaris bij het college van bestuur van Fontys. Voordat ze bij Fontys in dienst trad, werkte ze als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

Contact: j.rutten@fontys.nl of tel. 08850 74240.

Jessie Rutten

Adjunct-secretaris Sylvie Broos

Sylvie is sinds 2021 adjunct-secretaris van het college van bestuur van Fontys. Ze studeerde geschiedenis en theologie aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en haalde cum laude haar master in filosofie bij Tilburg University, met als specialisatie ‘Ethiek van Bedrijf en Organisatie’. Sylvie heeft diverse functies gehad bij Fontys; ze werkte er als managementassistent, coördinator internationalisering, docent en projectleider (SPECO).

Contact: s.broos@fontys.nl of tel. 08850 73542

Sander Peters

Sander Peters is strategisch tekstschrijver voor het college van bestuur. In die rol heeft hij onder meer het meerjarig strategisch plan 'Fontys for society geschreven. Sander is ook de vaste speechschrijver voor de drie bestuurders. In de jaren '90 studeerde hij geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Utrecht. Voordat Sander in 2017 bij Fontys aan de slag ging, bouwde hij jarenlange ervaring op als tekst- en speechschrijver in het publieke domein en het bedrijfsleven.

Contact: sander.peters@fontys.nl of tel. 06 38110955.

sander peters

Johan Struik

Johan Struik is sinds januari 2019 bestuursadviseur van het college van bestuur van Fontys. Hij houdt zich bezig met thema's van inhoudelijk-strategische aard, zoals de ontwikkeling en realisatie van het instellingsplan 'Fontys for society'. Johan is van origine onderwijskundige en sinds 2004 bij Fontys actief. Tussen 2012 en 2019 was Johan adjunct-directeur van Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Contact: j.struik@fontys.nl of tel. 06 12428395.

Johan Struik

Secretaresse van bestuursstaf

Anya Sondak a.sondak@fontys.nl tel: 08850 83197