Hans Nederlof

Hans Nederlof

Hans Nederlof is sinds april 2015 lid van het College van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen Huisvesting en Facilitaire Zaken, Financiën, ICT, Personeel, Arbeidsvoorwaarden en Arbo, en Control. Ook is Hans verantwoordelijk voor de instituten in het domein Economie. Hij vertegenwoordigt bovendien het CvB in de regio's Venlo en Sittard. Voordat Hans bij Fontys in dienst trad, was hij onder meer directeur financiën & control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), en vervulde hij (op interim-basis) CIO- en CFO-functies bij onder meer de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool. Hans is deskundig op het gebied van financiën, control, ICT, en kwaliteits- en risicomanagement.

Overzicht van nevenfuncties van Hans Nederlof (pdf download).

Contact:
Secretaresse:
- Désiree Dobbelsteen d.dobbelsteen@fontys.nl tel. 08850 71198

Terug naar Bestuur

Sfeerafbeelding Fontys