Fontys Hogeschool Pedagogiek

De criteria voor het studiekeuzeadvies zijn gewijzigd en zijn opgenomen in de Regeling Studiekeuzeadvies. Dit betekent dat artikel 2a lid 7 en 8 uit de OER 2019-2020 daarom niet meer geldt voor het studiejaar 2020-2021.

OER 2018-2019OER 2019-2020Samenstelling examencommissie
PedagogiekOEROERBijlage Samenstelling examencommissie
OER deeltijd flexibelOER deeltijd flexibel
Ad Pedagogisch Educatief ProfessionalOER OER
Master PedagogiekOEROER
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.