Regelingen, statuten en reglementen

NederlandsEngelsDuits
Algemene leveringsvoorwaardenopenopenopen
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
Fontys Huisregels en ordemaatregelenopenopenopen
Fontys Topsportbeleid - en regelingopenopen
FOS regeling 2015 (t/m cohort 2014)open
FOS regeling 2015 (vanaf cohort 2015)open
Integriteitscodeopenopen
Fontys regeling inzake arbo en milieu (2016)open
Klokkenluiderregelingopen
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies Fontysopenopen
Parkeerregeling Fontys Hogescholenopen
Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
Regeling inschrijfvoorwaarden 2016-2017openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2016-2017open
Regeling inschrijfvoorwaarden 2017-2018openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2017-2018open
Regeling ongewenst gedragopen
Statuten Stichting Fontysopenopen
Studentenstatuut 2015openopen
Studentenstatuut 2016openopen
Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1 van het Bestuurs- en beheersreglementopen
Visitatieregelingopenopenopen
Voorwaarden inschrijving cursistenopenopen
Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
Regeling Studiekeuzeadviesopen
Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
Fontys Regeling Rookoverlastopenopen
Voorwaarden Fontyskaartopen
Fontys Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen