Fontys als werkgever

Bijdragen aan de samenleving van morgen

Iedere dag werken we bij Fontys aan onze prachtige opdracht: het opleiden van (jonge) mensen tot hbo-professionals. We begeleiden studenten bij het waarmaken van hun ambities en dagen ze uit om het maximale uit zichzelf te halen. Samen met

studenten en partners uit het bedrijfsleven werken we aan praktische oplossingen voor relevante vraagstukken in de samenleving. Dat geeft veel voldoening en energie.

Ruimte en eigen verantwoordelijkheid in je werk

Hoewel we groot zijn in omvang is ons onderwijs kleinschalig georganiseerd. Onze opleidingen en teams bepalen zelf hoe ze invulling geven aan hun opdracht. Vooraf maken we resultaatafspraken met elkaar. Medewerkers hebben hierdoor veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid in hun werk. Dat geeft jou de vrijheid om zelf invulling te geven aan je baan en biedt je volop kansen om jouw ambities waar te maken.

Onze ambities

We hebben onze ambities geformuleerd voor studenten, de beroepspraktijk en onze eigen organisatie. De drie ambities voor onze eigen organisatie zijn:
- Practise what you teach
- Een innovatieve en lerende organisatie
- Een innovatief en state of the art primair proces.

Lees hierover meer in Fontys Focus 2020.

Infographic-Werken-bij-Fontys.jpg