Sfeer & cultuur

Denk Groter

Bij Fontys geloven we in unieke talenten. In studenten en medewerkers met persoonlijke ambities. We zijn betrokken, we werken met passie en halen zo het beste in medewerkers en studenten naar boven. We stimuleren persoonlijke groei door elkaar aandacht te geven, te prikkelen en uit te dagen: door groter te denken.

De medewerker in zijn kracht

Binnen Fontys heerst een informele en open sfeer. De lijnen zijn kort, er is persoonlijke aandacht en respect voor ieders deskundigheid en inbreng. We sturen niet alleen op resultaten maar focussen ook op de sociale component waardoor we de medewerker in zijn kracht zetten. Zo streven we naar een optimale work-life balance.

Groot in kleinschaligheid

Fontys is groot omdat we als brede hogeschool bijna alle sectoren in de samenleving bedienen. Dat stelt ons in staat om in de breedte bij te dragen aan de complexe en multidisciplinaire uitdagingen van de maatschappelijke agenda’s.
En Fontys is groot in kleinschaligheid. Het onderwijs is kleinschalig georganiseerd. Het is een stimulerende en inspirerende onderwijsleeromgeving: herkenbaar en persoonlijk. Met eigen docenten en een eigen ruimte in de gebouwen. Medewerkers zijn herkenbaar en worden gezien. Dat bindt en boeit. Fontys is dan ook herkenbaar door een cultuur van verschil en eigenheid in de breedte van de organisatie.

Transparant en aanspreekbaar

We voeren op transparante wijze een professionele dialoog met in- en externe stakeholders. Daarmee zijn we aanspreekbaar op ons handelen en onze bijdrage aan de veranderingen in de samenleving. We nemen zelf verantwoordelijkheid voor onze kwaliteit en onze maatschappelijke betekenis en zoeken actief de kansen op om ons daarover extern te verantwoorden. Intern gaat de aandacht uit naar het elkaar aanspreken en het afleggen van verantwoording.

image8890550653309193004.jpg

Verhalen van medewerkers

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder