Projecten

Eckart College

Weerbaarheidstrainingen
Ieder jaar geven begeleiders en stagiaires van het SIC Zorg en Wél-zijn een vierdelige weerbaarheidstraining op het Eckartcollege. De training wordt gegeven aan derdejaars scholieren van het MAVO, HAVO en VWO. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende thematieken besproken die samenvallen onder het overkoepelende thema weerbaarheid. Onderwerpen die hieronder vallen zijn onder andere: pesten, sociale vaardigheden, groepsdynamiek, empathie en sociale steun. De training is interactief, zodat de scholieren op een actieve en uitdagende manier aan de slag kunnen met weerbaarheid.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Mentortraining
Het Eckartcollege heeft het SIC gevraagd om een training voor de mentoren te ontwikkelen. Het doel van deze interventie is om de mentoren te verbinden met hun mentorklas. Uit observaties is namelijk gebleken dat de Weerbaarheidstraining beter resultaat levert, wanneer de mentor meer betrokken is bij de klas. Bij de mentortraining wordt dan ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van een vertrouwensband met leerlingen en het bijdragen aan een veilig klimaat voor elke leerling.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: afgerond

Prestatiedruk
Het project Prestatiedruk is een project dat bestaat uit een voorlichting met verschillende trainingen. Het Eckartcollege, een middelbare school in Eindhoven, merkte onder haar leerlingen veel prestatiedruk. Het SIC Zorg en Welzijn heeft een voorlichting ontwikkeld die gericht is op het herkennen van deze prestatiedruk. Binnen de voorlichting wordt kennis en bewustzijn gecreëerd over de verschillende gedragingen die bij prestatiedruk horen. Dit zijn de gedragingen piekeren, sociaal vergelijken en het aannemen van prestatievermijdingsdoelen. Vanuit deze voorlichting hebben de scholieren de mogelijkheid om trainingen te volgen die gericht zijn op de verschillende gedragingen, om zo te leren hoe ze het beste om kunnen gaan met piekeren, sociaal vergelijken, prestatievermijding en prestatiedruk in het algemeen.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: afgerond

Vitalis

SamSam Taalcafé
Het SamSam Taalcafé is een concept dat ouderen en Nieuwe Nederlanders verbindt om samen de taal te oefenen. De ouderen hebben hier de rol van taalcoach en ondersteunen de Nieuwe Nederlanders bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Zo kunnen de Nieuwe Nederlanders beter Nederlands leren spreken en hebben de ouderen wekelijks een activiteit om naar uit te kijken.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Digitalis
Binnen Vitalis was en is er vanuit de bewoners veel vraag naar het aanleren van digitale vaardigheden. Naar aanleiding van deze vraag is het project Digi-talis opgezet waarin de ouderen de digitale wereld leren kennen met behulp van een tablet. In deze training leren de deelnemers in kleine groepjes de basisvaardigheden toepassen en krijgen ze op die manier vertrouwen in hun eigen kunnen omtrent het gebruik van tablets. Naast het vaardiger worden is het onderlinge contact met zowel andere ouderen als met de student waardevol, aangezien ze zich op die manier meer betrokken voelen bij de samenleving.

Vanwege de enthousiaste reacties van de bewoners, is het plan om het komende half jaar weer aan de slag te gaan met de trainingen op verschillende locaties. Er zijn namelijk meerdere vestigingen van Vitalis die belangstelling hebben in dit project.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Zorgtechnologie
Zorgtechnologie is een breed project binnen Vitalis. Er is een markt georganiseerd over robots die gebruikt kunnen worden in de zorg. De doelgroep voor de zorgtechnologiemarkt hebben is gesplitst in zorgmedewerkers en bewoner & mantelzorgers.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: afgerond

Maatjestraject
Elke student heeft een maatje toegewezen gekregen waarmee hij/zij elke week praatje mee gaat maken. Elk maatje woont op het Genderstate te Eindhoven. Zo wordt het contact tussen de bewoners van Vitalis en de studenten van het SIC Zorg en Welzijn onderhouden.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Werken vanuit het hart
Het project ‘’werken vanuit het hart’’ is een iniatief vanuit Vitalis om ervoor te zorgen dat medewerkers van de afdeling kleinschalig wonen 1 & 2 meer plezier ervaren in het werk. Het gaat om kleine geluksmomentjes, die het werk en het onderlinge contact tussen collega’s leuker maken. Er zijn een aantal interventies ontwikkeld, gebaseerd op onderzoek onder medewerkers. Zo worden medewerkers bijvoorbeeld uitgenodigd om eens na te denken of er kleine dingen zijn waarmee ze kunnen bijdragen aan een positief werkklimaat.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: afgerond

Happy bots

Werken met Felix
Het project Happy bots is een project omtrent de zorgrobot Felix. Het doel is dat uiteindelijk Felix een toegevoegd waarde heeft binnen de GGZ. Dit kan vervolgens uitmonden in een professionele handleiding om met FELIX te kunnen werken. Met eventuele coachings- en trainingsmogelijkheden als gevolg. De huidige SIC-studenten gaan ter voorbereiding op het projectaan de slag met de opzet van de onderzoeksvragen m.b.t. beschikbare behandelings-/ begeleidingsmethodieken en een eerste werving van mogelijke contacten binnen de GGZ.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Zorg Innovatie Centrum (ZIC)

Levensverhaal
Dit is een project in samenwerking met het Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Medewerkers ervaren tegenwoordig weinig tijd om de bewoners echt beter te leren kennen. Vaak is er geen familie va de bewoner om deze informatie te geven aan de medewerkers. Hier helpen de stagiaires om een draagvlak te creëren door middel van een elektronisch dossier waarin het levensverhaal verzameld wordt.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Rouw en verlies
Rouw en verlies is een vast project van het SIC in samenwerking met het Zorg Innovatie Centrum (ZIC). De training is ontwikkeld voor de verpleegkunde (hbo-V) studenten die stagelopen bij het ZIC. De training Rouw en verlies wordt met namepreventiefingezet om de studenten een beeld te geven hoe het proces van rouw en verlies eruit kan zien bij iemand met dementie. Afwijkend gedrag dat stagiaires zullen tegenkomen of al tegen zijn gekomen op de afdeling, kan voortkomen uit een stukje onverwerkte rouw. Soms zelfs van heel ver uit het verleden. Hoe kun je ouderen met dementie ondersteunen als bij hen sprake is van rouw en verlies? Hoe kun je naasten van ouderen met dementie ondersteunen?En hoe houdt je oog voor elkaar bij verlieservaringen op de werkvloer? Dat zijn allemaal vragen die centraal staan in deze tweedelige training.Alle casuïstiek die wij in de training gebruiken, zijn afgeleid van de eigen ervaringen van de doelgroep. Dit maakt de training lekker interactief en erg leuk om te geven. De training heeft inmiddels al een aantal keer gedraaid en zal de komende tijd nog verder worden ontwikkeld.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Summa College

Assertiviteitstraining
Er heeft een behoeftenonderzoek plaatsgevonden bij 3 klassen van het Summa College te Eindhoven om te kijken waar de behoefte ligt van de studenten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de studenten het lastig vinden om hun eigen grenzen aan te geven en assertief te zijn op hun stage. Vanwege deze reden wordt er door het SIC zorg en welzijn een assertiviteitstraining ontwikkeld. Bij deze trainingen komen theoretische thema's naar voren die vervolgens weer in een praktische vorm toegepast kunnen worden.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Train de trainer
Vanuit het Summa college is gevraagd een training te ontwikkelen voor studenten van maatschappelijke zorg. Deze training helpt studenten trainings/coach vaardigheden te ontwikkelen en wordt daarom train de trainer genoemd. De vraag is gekomen vanuit het Summa omdat bij een van de assessments van de studenten verwacht wordt dat zij een eerste jaar leerling kunnen begeleiden. Door deze training te ontwikkelen en volgen worden de studenten voorbereid op het assessment die plaats gaan vinden. De training zal bestaan uit 2 of 3 bijeenkomsten en voor het eerst gegeven worden in april 2022.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Themadag
Dit is een workshopdag vanuit vraag van het Summa College. Tijdens deze dag komen er verschillende thema’s aanbod waar het SIC Zorg en Welzijn al over beschikt. Dit zijn trainingen die al gegeven worden op waaronder Vitalis, ZIC en het Eckart college en dus op het Summa College. Dit zijn trainingen zoals prestatiedruk, zorgtechnologie en rouw en verlies. De leerlingen hebben de keuze om zich in te schrijven voor deze workshops.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Ouderdomsimulatie
Deze training is een vervolg op de voorlichting over de doelgroep ouderen. Deze eerdere voorlichting had als doel de eerstejaars verpleegkundestudenten van het Summa kennis te laten maken met deze doelgroep. Gezien het succes, is er vanuit het Summa College gevraagd om een vervolg hiervan die nóg actiever is en gebaseerd is op het letterlijk kunnen inleven in de ouderen.

De verpleegkundestudenten gaan in deze training aan de slag met zogenaamde ouderdomssimulatiepakken die hun laten voelen hoe het is om als een oudere door het leven te gaan. Dagelijkse bezigheden worden gesimuleerd in een parcours die de deelnemers uit zullen voeren met de beperking van het simulatiepak, een wandelstok of een rolstoel. Daarnaast komen de studenten ook in contact met andere specifieke ouderdomskwaaltjes zoals gehoorverlies, door verschillende oefeningen uit te voeren met geluiddempende koptelefoons. Deze training heeft als doel om de studenten meer empathie te laten krijgen voor de ouderen.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Kempenhaege

Verhalen vertellen
Project ‘’levensboek’’ is een interdisciplinair project in samenwerking met Fontys Verpleegkunde en ICT. Samen met deze twee opleidingen wordt gekeken naar een digitaal levensboek, vergelijkbaar platform als Facebook. Bewoners worden geïnterviewd en hun levensverhaal komt op dit platform te staan. De rol van de Toegepaste Psycholoog is het afnemen van de interviews en het opstellen van de manier van interviewen.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering

Fontys

When the going gets tough
Dit is een gezamenlijke training met Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk. Deze training gaat over het omgaan met stress en druk tijdens en na de studie. De training is gegeven in het Engels, op aanvraag van een docent van International Marketing & management. Het kan namelijk een uitdaging zijn voor de studenten om alle ballen hoog te houden tijdens de studie. De training is ontwikkeld voor de studenten van International Marketing & Management van Fontys Hogeschlenl om hun bewust te maken van wat stress is, zodat ze dan signalen kunnen herkennen en hier uiteindelijk iets mee te kunnen doen.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: afgerond

Yohema

Coachtrajecten
Dit is een project gericht op het coachen van Indonesische studenten die naar Nederland komen om een opleiding verpleegkunde te volgen. Deze studenten willen graag de Nederlandse taal onder de knie krijgen. Om dit te combineren helpen onze stagiaires deze studenten met eventuele problemen en helpen hen direct met de taal. Dit is een van de gezamenlijke projecten met Sociaal Innovatiecentrum Vitaliteit.

Sfeerafbeelding Fontys

Status: in uitvoering