Jaarverslagen & feiten/cijfers

Feiten & cijfers

Feiten en cijfers van Fontys in 2021 Feiten en cijfers van Fontys in 2021

Bestuursverslag 2021 - meer dan corona

Er is veel gebeurd in 2021. Fontys heeft belangrijke stappen gezet in de uitvoering van de strategie Fontys for society. Ook in de ontwikkeling van de transitie educatieve opleidingen zijn vervolgstappen gezet. Bovendien is er stevig ingezet op de versterking van praktijkgericht onderzoek door de instelling van centres of expertise en kenniscentra. Het plan kwaliteitsafspraken krijgt volop invulling in de praktijk van de instituten en in programma’s op centraal niveau.

Toch was de invloed van corona ook in 2021 ingrijpend voor studenten en medewerkers van Fontys. Opnieuw alleen maar online onderwijs, opnieuw verplicht thuiswerken, opnieuw veel bijeenkomsten die geen doorgang konden vinden of uitgesteld moesten worden. In die laatste categorie onder meer de viering van 25 jaar Fontys. Er is dan ook veel geïnvesteerd in aandacht en zorg voor studenten en medewerkers die door corona extra ondersteuning nodig hadden.

Een verslag van alle activiteiten van Fontys in 2021 is te lezen in het bestuursverslag 2021. Hierin is ook de volledige jaarrekening van Fontys opgenomen.

Kengetallen Fontys

201820192020
Baten (€ x 1.000)418.794421.943428.647
Resultaat (€ x 1.000)18.3305.958-10.198
Solvabiliteit53,3%56,7%55,4%
Liquiditeit1,71,31,1
Rentabiliteit4,2%1,4%-2,4%
Aantal studenten43.86944.32046.123
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,85geen metinggeen meting
Werkbeleving medewerkersgeen meting6,7geen meting
Fte's3.7423.7783.931
Aantal medewerkers4.7854.9385.186
Aantal lectoraten454441
OP:OOP ratio (op basis van fte's)66% : 34%66% : 34%66% : 34%
Ziekteverzuim4,6%4,7%4,4%
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel78%77%77%

Nog meer lezen over Fontys...