Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Met ingang van 4 december 2020 geldt in afwijking van artikel 32 van de OER dat in het studiejaar 2020-2021 voor alle eerstejaarsstudenten, de studenten die zijn gestart met het eerste jaar van de opleiding in 2020-2021, het uitbrengen van het bindend studieadvies met een jaar wordt uitgesteld.
Voor toelating tot het tweede jaar kan een doorstroomnorm gelden. Raadpleeg daarvoor de OER van je opleiding. Het is mogelijk dat de in de OER opgenomen doorstroomnorm wordt aangepast. Informatie hierover wordt verstrekt door de opleiding.
Voor studenten uit cohort 2019-2020 of eerder wordt dit jaar wel een bindend studieadvies uitgebracht, met uitzondering van de studenten die in februari 2020 zijn begonnen (de zogenaamde februari-instroom).


Addendum bij de OER inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Consumptieve techniek I en II, Leraar Technisch BeroepsonderwijsGezamenlijke OER tm cohort 2016 Bijlage Samenstelling examencommissie
Consumptieve techniek I en II, Leraar Technisch BeroepsonderwijsGezamenlijke OER Experiment flexibel HO Gezamenlijke OER Experiment flexibel HO
AD Onderwijsondersteuner Consumptieve techniek I en II, Technisch BeroepsonderwijsGezamenlijke OER Experiment flexibel HO Gezamenlijke OER Experiment flexibel HO
Technische Bedrijfskunde: Bedrijfsmanagement MKBOEROER
Technische BedrijfskundeOER voltijd en deeltijd t/m cohort 2017 OER voltijd en duaal t/m cohort 2017
Technische BedrijfskundeOER deeltijd vanaf cohort 2018 OER deeltijd vanaf cohort 2018
Ad Technische BedrijfskundeOER vanaf cohort 2018 OER vanaf cohort 2018
Technische Bedrijfskunde - TechstartOER OER Bijlage Samenstelling examencommissie Techstart
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.