Sprint naar content

Fontys Hogeschool Kind & Educatie

Addendum bij de OER 2021-2022 inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Leraar BasisonderwijsOEROER Bijlage samenstelling examencommissie
OER experiment flexibel HO OER experiment flexibel HO
Pedagogisch Management Kind en EducatieOEROER
Master Leren en InnoverenOER experiment flexibel HO OER experiment flexibel HO
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.