Sprint naar content

Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Addendum bij de OER 2021-2022 inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek.
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Bachelor lerarenopleidingen FLOTOER voltijdOER voltijd Bijlage Samenstelling examencommissie
OER deeltijd experiment flexibel HO OER deeltijd experiment flexibel HO
Kopopleidingen FLOTOEROER
Master lerarenopleidingen FLOTOEROER
Master ToetsdeskundigeOEROER
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.