Sprint naar content

Fontys Mens en Gezondheid

Addendum bij de OER 2021-2022 inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek.
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Management in de zorgOEROER Bijlage Samenstelling examencommissie
Ad Management in de zorgOEROER
Toegepaste gerontologieOEROER
VerpleegkundigeOEROER
Master Advanced Nursing PracticeOER OER
Ad Zorg en TechnologieOEROER
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.