Sprint naar content

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Addendum bij de OER 2021-2022 inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek.
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Master Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs (nieuwe curriculum)OER deeltijd experiment flexibel HOOER deeltijd experiment flexibel HO cohort 2022 Bijlage Samenstelling examencommissie
Master Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs (oude curriculum)OER voltijd 2020-2021, geactualiseerd, geldend voor studiejaar 2021-2022 OER deeltijd experiment flexibel HO cohort 2021
Master Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs (oude curriculum)OER deeltijd experiment flexibel HO 2020-2021, geactualiseerd, geldend voor studiejaar 2021-2022 OER deeltijd experiment flexibel HO t/m cohort 2020
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.