Sprint naar content

Fontys Sociale Studies

Addendum bij de OER 2021-2022 inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek.
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Social WorkOEROER Bijlage Samenstelling examencommissie
Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en WelzijnOEROER
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.