Sprint naar content

Fontys Sporthogeschool

Addendum bij de OER 2021-2022 inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek.
In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt nu het volgende addendum.

OER 2021-2022OER 2022-2023Samenstelling examencommissie
Lichamelijke OpvoedingOEROER Bijlage Samenstelling examencommissie
SportkundeOER OER
Master Sport- en BewegingsonderwijsOER OER
Master Healthy Ageing ProfessionalOER OER
Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.