Fontys Techniek en Logistiek

Met ingang van 4 december 2020 geldt in afwijking van artikel 32 van de OER dat in het studiejaar 2020-2021 voor alle eerstejaarsstudenten, de studenten die zijn gestart met het eerste jaar van de opleiding in 2020-2021, het uitbrengen van het bindend studieadvies met een jaar wordt uitgesteld.
Voor toelating tot het tweede jaar kan een doorstroomnorm gelden. Raadpleeg daarvoor de OER van je opleiding. Het is mogelijk dat de in de OER opgenomen doorstroomnorm wordt aangepast. Informatie hierover wordt verstrekt door de opleiding.
Voor studenten uit cohort 2019-2020 of eerder wordt dit jaar wel een bindend studieadvies uitgebracht, met uitzondering van de studenten die in februari 2020 zijn begonnen (de zogenaamde februari-instroom).


Addendum bij de OER inz. aanpassen eisen Toelatingsonderzoek

In afwijking van artikel 2, lid 6 van de OER, geldt voor toelating voor het studiejaar 2020-2021 dat het toelatingsonderzoek bestaat uit twee delen.
In deel 1 wordt beoordeeld op de volgende testonderdelen.
• Figurenreeksen
• Rekenvaardigheid
• Analogieën
• Ruimtelijk Inzicht

Voor alle onderdelen geldt een gemiddelde score van 4 of hoger én een minimale score van 3 of hoger op alle individuele testonderdelen.
Deel 2 bestaat uit een Nederlandse taaltoets. Hiervoor dient de student een 5,5 of hoger te halen.
Deelname aan de Nederlandse taaltoets is niet verplicht indien:
- een student in het bezit is van een erkend NT2 diploma programma II of
- een certificaat Nederlands van een vooropleidingsdiploma op mbo-4, havo of vwo niveau.
De uitslag van het eerste deel van het toelatingsonderzoek wordt de student binnen twee weken meegedeeld. Na de uitslag van het eerste deel kan hij zich aanmelden voor de Nederlandse taaltoets. Deze uitslag ontvangt de student ook binnen twee weken.

Studenten op een grasveld

Meer info over OER

Wil je meer weten, neem dan contact op met het secretariaat van je opleiding.