Feiten en cijfers

Onderwijs, onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten

We zijn één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 27 instituten en die verzorgen zo'n 80 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast bieden we 28 mastervarianten en 13 Associate degrees aan. Ook hebben we een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen die vooral in Zuid-Nederland gegeven worden. Naast onderwijs legt Fontys zich met 45 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Bij Fontys studeren ruim 44.000 studenten en werken zo'n 4.400 medewerkers.

Fontys verzorgt opleidingen op de volgende gebieden:

 • Communicatie, Media & Vormgeving
 • Economie & Marketing
 • Gezondheidszorg
 • ICT
 • Kunsten
 • Mens en Maatschappij
 • Natuurwetenschappen
 • Onderwijs
 • Rechten
 • Sport
 • Talen
 • Techniek
Sfeerafbeelding Fontys
 • Cijfers

  In het jaarverslag zijn gedetailleerde cijferoverzichten opgenomen. Hier wordt volstaan met enkele totalen.

  Kengetallen Fontys

  2014201520162017
  Baten (€ x 1.000)371.773379.651384.773394.548
  Resultaat (€ x 1.000)13.5941.632-4.195-1.149
  Solvabiliteit53,1%53,2%52,4%51,4%
  Liquiditeit1,41,61,71,9
  Rentabiliteit3,7%0,4%-1,1%-0,3%
  Studentenvolume44.48644.41644.34143.896
  Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,743,833,863,88
  Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek)7,27,27,37,5
  Fte's3.4293.6153.7083.708
  Aantal medewerkers4.3434.5634.7674.746
  Aantal lectoraten38404445
  OP:OOP ratio (op basis van fte's)66%:34%66% : 34%67% : 33%66% : 34%
  Ziekteverzuim3,2%3,2%3,5%4,2%
  Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel74%79%78%78%

  Het jaar 2016 laat op veel terreinen een stabiel beeld zien. Het financieel resultaat springt er in negatieve zin uit. Fontys sluit 2016 af met een negatief exploitatiesaldo van -4,2 miljoen euro. Dat is 3,7 miljoen euro lager dan het begrote exploitatiesaldo. De resultaatontwikkeling werd sterk beïnvloed door een korting op de rijksbijdrage (4,5 miljoen euro) vanwege de negatieve bijstelling van de referentieraming door het ministerie van OCW. Deze bijstelling hing samen met de verwachte daling van het studentenaantal in het hbo. Het tekort in 2016 kan worden opgevangen via de opgebouwde financiële reserves.

 • Jaarverslagen

  Betekenisvol 2018

  In 2017 hebben we binnen Fontys het zwaartepunt TEC for Society 'gelanceerd'. Het logische vervolg hierop is dat we in 2018 hebben gefocust op 'betekenisvol zijn'. Onze afgestudeerden moeten hun talenten kunnen ontdekken én ontplooien en een betekenisvolle plek in de samenleving kunnen vinden. Een plek van waaruit ze kunnen bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Meer weten hoe we deze opdracht vervullen? Kijk dan in ons bestuursverslag 2018, waarin voor het eerst ook de volledige jaarrekening van Fontys is opgenomen.

  Eerder verschenen jaarverslagen:

  1. Jaarverslag 2017 pdf
  2. Jaarverslag 2016 pdf
  3. Jaarverslag 2015 pdf
  4. Jaarverslag 2014 pdf
  5. Jaarverslag 2013 (e-magazine)
  6. Jaarverslag 2012 (pdf)
  7. Jaarverslag 2011 (pdf)
  8. Jaarverslag 2010 (pdf)
 • Jaarrekeningen

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2017 (pdf)

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2016 (pdf)