cvo

Samenwerkingen

Erasmus+ | Suriname

Een uitwisselingsproject opstarten tussen Fontys Hogescholen (NL) en Hogeschool Janssen & Partners (SU), met name gericht op ondernemerschapsonderwijs.

Klik hier

O2LAB hub Zuidoost-status

Het CvO heeft de toekenning gekregen als O2LAB hub Zuidoost Nederland. Fontys CvO zet haar expertise op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling in om, samen met de door hen geselecteerde partners, een concrete invulling te geven aan stabiele en structurele versterking van de verbinding tussen onderwijs en ondernemerschap in de regio Zuidoost Nederland.

klik hier

Stichting Steunfonds Duurzaamheid

Stichting Steunfonds Duurzaamheid en het Fontys Centrum voor Ondernemerschap hebben zich als doel gesteld het bevorderen van ondernemen met maatschappelijke impact, bij jonge startende ondernemers.

klik hier

Crossminds

Fontys Centrum voor Ondernemerschap is projectpartner van CROSSMINDS. Onder begeleiding van een trainer/coach van het Fontys CvO, werk je aan de ontwikkeling van een aantal ondernemerschapscompetenties, waarmee je je ondernemende mindset versterkt.

Lees meer wat Crossminds voor jou kan betekenen

 • Erasmus+ | Suriname

  Als kennisinstelling investeert Fontys niet alleen in de relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk, maar ook in onderzoek en innovatie met het werkveld door regionale verankering en sluit zodoende aan op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze verankering in een sterk internationaal opererend werkveld met steeds meer multidisciplinaire samenwerking, vraagt om kwalitatief goed onderwijs waar internationale componenten een integraal deel van uit maken.

  Steeds meer studenten kiezen ervoor om tijdens hun studie of direct na hun studie het internationale karakter op te zoeken in stages, werk of in bedrijven. Ook steeds meer buitenlandse studenten volgen een bachelor of minor op Fontys Hogescholen. Het Fontys CvO krijgt daarmee ook te maken met de internationalisering in haar ondernemerschapsprogramma’s, het bieden van oplossingen van de directe vraag uit marktsector zodat er beter over de grenzen samengewerkt kan worden tussen studenten, (toekomstige) startups en bedrijven. Dit vraagt natuurlijk om actie waarbij het Fontys CvO ook daadwerkelijk over de grenzen gaat en op zoek gaat naar hoe wij nog beter kunnen inspringen op internationalisering.

  In Suriname is en zal ondernemerschap een steeds grotere rol gaan spelen in de economische vooruitgang van het land. In de voorbije decennia maar ook nu heeft het ondernemerschap haar waarde bewezen. Behalve dat arbeidsplaatsen worden geboden, is het ook een grote constante door de crisisperioden heen. Met name het klein ondernemerschap helpt het land stuwen. Kijkend naar de behoefte en sociale kansen die het land biedt en de achterstand in het binnenland– is het uitermate geschikt voor Surinamers om te gaan ondernemen. Vooral kijkend naar de vele kansen die het land biedt en het proberen te behouden van het land haar schoonheid, liggen hier veel mogelijkheden om een (sociale) onderneming te starten.

  Jongeren zouden tijdens hun studie al in aanraking moeten komen met ondernemerschap. Ze zouden tijdens hun studie kennis moeten krijgen over ondernemerschap, ervaringen moeten kunnen opdoen en inzicht krijgen in mogelijkheden. Dit zal ervoor zorgen dat zij eerder kansen zien en aangrijpen en minder snel zullen falen en hun kansen beter kunnen inschatten qua onderneming en opschaling. Het is daarom essentieel dat jongeren daarom kennismaken met mogelijkheden, SDG’s en verdienmodellen. Momenteel wordt er vrijwel niets aangeboden aan studenten qua ondernemerschap in het onderwijssysteem van Suriname (MBO, HBO of Universiteit).

  Een mooie kans om te ontdekken of Fontys Hogescholen en Hogeschool Janssen & Partners een langdurige relatie kunnen opbouwen waarbij een uitwisseling van studenten op gang gebracht kan worden. Is het haalbaar en kansrijk om Surinaamse studenten de Fontys minor Ondernemerschap in Nederland te laten volgen? Zouden Nederlandse studenten internationale ervaring kunnen opdoen in Suriname waar er genoeg kansen zijn op het gebied van ondernemerschap? Daarnaast kunnen wij als team ook veel leren over intercultureel onderwijs zodat wij onze studenten in NL ook beter kunnen begeleiden.

  Dit project werd mogelijk gemaakt door Erasmus+ en werd in januari 2021 uitgevoerd. De plannen voor een vervolg liggen klaar zodat een structurele samenwerking opgezet kan worden.

  Een vraag over het project

  Neem contact op!

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Fontys als O2 lab hub Zuidoost

  Een bijzondere erkenning voor het Fontys Centrum van Ondernemerschap (CvO). Het CvO heeft de toekenning gekregen als O2LAB hub Zuidoost Nederland. Fontys CvO zet haar expertise op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling in om, samen met de door hen geselecteerde partners, een concrete invulling te geven aan stabiele en structurele versterking van de verbinding tussen onderwijs en ondernemerschap in de regio Zuidoost Nederland. Hierbij wordt het Europese EntreComp framework (The Entrepreneurship Competence Framework) als uitgangspunt genomen.

  Na de eerste projectfase wil O2Lab hub Zuidoost op duurzame wijze ondernemendheid en ondernemerschap verankeren binnen het onderwijs in relatie met het werkveld. Dit wil men bereiken door de entrepreneurial mindset (ondernemende houding en gedrag) onder studenten, studentondernemers en ondernemers te vergroten. Het Fontys CvO heeft een unieke positie doordat men direct contact heeft met alle doelgroepen. Fontys bundelt de krachten met de onderwijs- en ondernemersnetwerken in de gemeenten Eindhoven, Helmond, Heusden en Meierijstad.

  De partners van O2LAB hub Zuidoost stellen de ondernemende houding en gedrag centraal. Dit is zowel gericht op de individuele lerende als ook de toepassing hiervan in een (mkb-) omgeving. Ook beoogt de hub via het EntreComp Framework een doorlopende (EntreComp-)leerlijn te creëren voor de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties, op verschillende opleidingsniveaus en in alle levensfasen van lerenden en werkenden ('life long learning').  Daarbij pakt de hub vanuit het werkveld challenges op om een continue verbeterslag te maken, op basis van de ervaringen en input van het werkveld over de bereikte mate van impact. Dit alles moet leiden tot een structurele relatie tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in een hybride leer-, werk- en onderzoekomgevingen (living labs). Op deze manier wil Fontys CvO impact maken op regionaal en lokaal niveau.

  Meer informatie het O2Lab Nederland dan? Lees dan verder op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Meer over het O2 lab

  Klik hier

  Een vraag over het O2 lab?

  Neem contact op!