Over de cursus

Over de cursus

In de online training krijg je op een leuke en interactieve wijze de benodigde kennis aangeboden die relevant is om je te bekwamen in het werken met Positieve Gezondheid. We werken met korte filmpjes waarin de achtergrond van positieve gezondheid verteld wordt door Machteld Huber; interactieve filmpjes over het toepassen van positieve gezondheid in de praktijk en opdrachten waarin je zelf aan de slag gaat met positieve gezondheid. Via een online werkgroep kom je in contact met andere cursisten.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten leer je door te doen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gereflecteerd op je eigen handelen. Ook na de training blijven we met elkaar in contact om kennis en ervaringen te delen.


In samenwerking met

Voor de basismodule Positieve Gezondheid werkt Fontys Paramedische Hogeschool samen met het Institute of Positive Health (IPH). De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door gecertificeerde docenten die werkzaam zijn binnen het Kenniscentrum Zelfregie, zij hebben ruime ervaring in het werken met positieve gezondheid en zijn gespecialiseerd in het versterken van de eigen regie van de cliënt/patiënt.

De online training

Het volgen van de online training zelf duurt ongeveer 4 uur en kan gevolgd worden op de momenten dat het jou uitkomt, gewoon thuis achter je computer. De online training vind je hier.

Je gaat in de e-learning echter ook zelf aan de slag met positieve gezondheid en een veranderwens. De doorlooptijd van de e-learningmodule is daardoor ten minste drie weken. Na het afronden van de e-learning en het inleveren van de opdrachten ontvang je automatisch het bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname geeft je toegang tot de intervisiebijeenkomsten bij Fontys Pro Health.

De intervisiebijeenkomsten

De intervisiebijeenkomsten vinden twee keer een halve dag plaats. We werken met groepen van maximaal 15 cursisten. De bijeenkomsten zijn gericht op zelfreflectie en intervisie.


Na afloop:

Wanneer je actief hebt deelgenomen en aanwezig was bij alle sessies, ontvang je na afloop van de intervisiebijeenkomsten het certificaat Basismodule Werken met Positieve Gezondheid van het Instituut voor Positive Health.

Naast de Blended module biedt Fontys ook de face to face Basismodule Werken met Positieve Gezondheid aan.