Over

Sporthogeschool 'Denkt Groter'

Bij Fontys staat de student centraal. Alle initiatieven zijn daarom dichtbij de student en het onderwijs georganiseerd. ‘Groei door aandacht en uitdaging’ stelt studenten in staat om het eigen talent te ontdekken en zich verder te ontplooien. Het is die persoonlijke groei en manier van werken waar ‘Denk Groter’ voor staat.

Fontys Sporthogeschool is, onder invloed van verschillende factoren, de afgelopen jaren sterk gegroeid. Inherent daaraan is de toename van initiatieven om werkveld en opleiding door middel van inspirerende en uitdagende projecten met elkaar te verbinden (co-creatie).

Sportfolio als visitekaartje

Het thema ‘Denk Groter’ biedt Sporthogeschool volop ruimte om hier, naar eigen inzicht, invulling aan te geven. Met het creëren van een digitaal platform kan het onderwijsinstituut uitdragen op welke manier zij, in co-creatie met haar stakeholders, invulling geeft aan de ‘Denk groter’ gedachte: het optimaal stimuleren van het ontwikkelen van het eigen talent door het verbinden van externe ‘real life'’ projecten, waar de rol van de student er daadwerkelijk toe doet, met het onderwijs.

Op dit platform worden projecten, onderzoeken en evenementen van Fontys Sporthogeschool op een overzichtelijke en transparante wijze bij elkaar gebracht. Het biedt tevens de gelegenheid om kennis met elkaar te delen en om elkaar én het werkveld te informeren. Dit teneinde de strategische visie van Fontys Sporthogeschool te verwezenlijken:

Voor, door en met student, docent en werkveld in een inspirerende leeromgeving werken aan slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen met focus op maatschappelijke impact en een centrale rol voor kennis, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap (strategisch kompas, 2013).