Partners

Gezamenlijk, multidisciplinair initiatief

Dit SIA-RAAK project is een gezamenlijk initiatief van Fontys Paramedische Hogeschool en de orthopedie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Máxima Medisch Centrum. Studenten van Fontys Paramedische Hogeschool en diverse andere Fontysopleidingen onderzoeken samen met docenten, professionals uit de zorg, het bedrijfsleven en branchepartners het looppatroon, spiermorfologie, functioneren, motorisch vermogen en participatie van kinderen met een klompvoet of een relapse klompvoet. Het detecteren van eventuele afwijkingen draagt bij aan het onderzoek naar en welke behandeling het beste is voor patiënten met een relapse klompvoet. Hierbij kijken zij ook naar een mogelijke rol voor de kinderfysiotherapeut en orthopedisch schoenmaker.

Onze partners

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Andere partners in dit consortium zijn:

De betrokkenheid van alle partijen die een rol spelen in de behandeling van klompvoeten vormt de garantie dat de resultaten van dit onderzoek relevant en toepasbaar zijn voor de klinische praktijk.

Máxima Medisch Centrum

In het Máxima Medisch Centrum zijn twee kinderorthopedisch chirurgen en een fellow kinderorthopedie werkzaam. Arnold Besselaar (kinderorthopedisch chirurg) is gespecialiseerd in de behandeling van klompvoetpatiënten. Arnold Besselaar was voorzitter van de Richtlijnontwikkeling Klompvoetbehandeling en zet zich onder andere door wetenschappelijk onderzoek in voor de optimalisering van de klompvoetzorg Nederland. Bij het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten wordt hij ondersteund door Marieke van der Steen (onderzoekscoördinator-orthopedie). Samen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is het Máxima Medisch Centrum een erkend Klompvoetcentrum, erkend zowel door het Nederlandse Orthopaedische Vereniging als de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes (oudervereniging). Patiënten kunnen door de behandelend kinderorthopedisch chirurg benaderd worden voor deelname aan het onderzoeksproject.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys Paramedische Hogeschool

Benedicte Vanwanseele, werkzaam aan Fontys Paramedische Hogeschool en KU Leuven is de leider van dit project. Zij is gespecialiseerd in de biomechanica van het menselijk bewegen en 3D gangbeeld analyse.

Sfeerafbeelding Fontys

MMC en Catharina

Marieke van der Steen is onderzoekscoördinator bij de Orthopedie en in deze functie betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten rondom de klompvoet. Binnen dit project zorgt zij voor de afstemming tussen Fontys en de beide ziekenhuizen.

Sfeerafbeelding Fontys