Stichting KIEN (Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland)

Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is het startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Hier komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te maken. KIEN initieert, stimuleert, faciliteert en concretiseert elektrotechnische innovatie.

Contactgegevens

Horsten 1 5612 AX Eindhoven 040 - 247 33 71 www.stichtingkien.nl kantoor@stichtingkien.nl