Vitalis Woonzorg Groep

De Vitalis WoonZorg Groep is een woon-, zorg-, en behandelorganisatie die woon-, welzijns-, behandel- en zorgdiensten voor senioren levert. Vitalis heeft drie verpleeghuizen en 17 appartementencomplexen voor woonzorg waar vele vormen van zorg en diensten worden geleverd. Vitalis’ missie 'Ruimte voor een Eigen Leven' wordt ingevuld met de motto's: ertoe doen, zelf doen en meedoen. Inzet van zorgtechnologie is benoemd als speerpunt, om het wonen en werken bij Vitalis leuker, makkelijker en beter te maken. Vitalis versterkt haar innovatiekracht via de samenwerking met Fontys EGT. Door het inzetten van studenten en samen te werken in een 'living lab' omgeving prikkelen we onze medewerkers en bewoners om met nieuwe technologie aan de slag te gaan en dragen we bij aan duurzame implementatie. Niet door 'technische snufjes' over de schutting te gooien, maar via goed onderbouwde plannen en gedegen onderzoek naar de wensen van de eindgebruikers.

Contactgegevens

Herman Gorterlaan 300 5644 SR Eindhoven 040 - 293 35 55 www.vitalisgroep.nl info@vitalisgroep.nl