Les/onderwijsbevoegdheid halen

  1. Ik heb al een universitaire bachelor gevolgd, kan ik dan een verkorte opleiding volgen tot tweedegraads docent? Dat kan met een zij-instroomtraject (lerarenopleiding). 
  2. Kan ik zij instromer worden? Voorwaarden voor het zij-instroomtraject zijn dat je een hbo- of wo opleiding afgerond hebt dat aanverwant is aan het vak dat je wilt geven. Daarnaast heb je een baan (toegezegd) gekregen in het onderwijs en betaalt je werkgever voor je studie. Via een assessment wordt onderzocht of je geschikt bent voor het docentenvak en op welke punten je aanvullende scholing en begeleiding nodig hebt. Hieruit moet blijken dat je binnen twee jaar de studie daadwerkelijk kunt afronden.
  3. Zijn er andere mogelijkheden om je onderwijsbevoegdheid te halen? Ja, dat kan met een kopopleiding.
  4. Hoe lang kan ik onbevoegd voor de klas staan? De wet laat de ruimte om in uitzonderingsgevallen een leraar te benoemen die (nog) niet voldoet aan de juiste bekwaamheidseisen. We noemen deze leraren tijdelijk benoembaar. De inzet van deze onbevoegde leraren is alleen voor een bepaalde tijd en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Volledig onbevoegde leraren moeten na één jaar in opleiding; wie niet over de juiste bevoegdheid beschikt (ander vak, ander niveau), heeft daarvoor twee jaar de tijd, een termijn die onder bepaalde omstandigheden een keer mag worden verlengd.
  5. Mijn werkgever geeft me maar 2 jaar om lesbevoegdheid te halen: Kunnen jullie dat aanbieden? Heb je een hbo- of wo-opleiding afgerond en wil je graag leraar worden, dan kun je, onder bepaalde voorwaarden, in een verkort traject van één jaar (voltijd) of twee jaar (deeltijd) je bevoegdheid behalen.
  6. Kom ik ook in aanmerking voor de kopopleiding? Voorwaarde voor de kopopleiding is dat je korter dan 5 jaar geleden een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, dat aanverwant is aan het vak dat je wilt geven. Bekijk het overzicht van vooropleidingen die toelating bieden tot de kopopleiding.