‘Aan Tafel’ mini-symposium: 'Ethiek van alledag'

Sfeerafbeelding Fontys

Een doorsnee dag van een jeugdzorgprofessional zonder ethische kwesties? Ondenkbaar! Genoeg tijd om aan deze kwesties voldoende aandacht te besteden? Eveneens ondenkbaar! Hoogste tijd om het thema in een 'Aan Tafel' mini-symposium te agenderen. Op 21 mei gaan we in gesprek over 'ethiek van alledag'.

Het programma
Michael Kolen (Prisma) gaat in op de vraag hoe zorgprofessionals en zorgontvangers binnen de professionele zorgcontext samen tot het goede rondom ethische kwesties kunnen komen. Jurja Steenmeijer (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) zal aandacht besteden aan tuchtrecht, er zullen morele beraden worden gegeven door Swanny Kremer (Rijksuniversiteit Groningen en Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag), Stichting Presentie gaat in op het werken vanuit de presentiebenadering en Jan Vrielink (Fontys Hogeschool Pedagogiek) onderzoekt de  normatieve professionalisering van medewerkers in de jeugdhulp.

Thema's als handelingsverlegenheid, morele moed en normatieve professionaliteit zullen in diverse workshops (2 ronden) behandeld worden. De deelnemers gaan vanuit verschillende invalshoeken aan de slag gaan met het thema 'ethiek' om ervaringen te delen, behoeften en mogelijkheden te verkennen, en vooral ook elkaar te inspireren.

Voor wie?
Iedereen die werkzaam is binnen (jeugd)zorginstellingen, zorggerelateerde onderwijsinstellingen en beleidsmedewerkers met een zorgportefeuille.

Locatie
Het 'Aan tafel' mini-symposium vindt plaats bij Fontys Hogeschool Pedagogiek Tilburg, Professor Goossenslaan 1-01, Mollergebouw P1, Ruimte D1.01. De koffie staat klaar om 09.00 uur, het symposium start om 09.30 uur. We sluiten de bijeenkomst af met een lunch tussen 12.30-13.00 uur. Het symposium is gratis toegankelijk. Gratis parkeren is mogelijk maar let op: de ingang van de parkeerplaats is verplaatst naar de Stappegoorweg (naast de Intratuin). Als de parkeerplaats vol is, parkeer dan aan de overzijde bij de Euroscoop (betaald).

Let op, als het maximum aantal deelnemers is bereikt en je kunt je niet meer aanmelden via de aanmeldbutton, stuur dan een mail naar pedagogiekzakelijkedienst@fontys.nl.

 

Lezing

Datum en tijd
21 mei 2019
09.00-13.00 uur
Adres
Prof. Goossenslaan 1, Tilburg
Gebouw
Campus Stappegoor (P1)
Ruimte
D1.01
Nog beschikbare plekken
47

Locatie

Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg