Bildungconferentie | 5 maart 2020 (VOL)

Sfeerafbeelding Fontys

'De beste versie van jezelf. Waartoe leiden we eigenlijk op?'

Op donderdag 5 maart 2020 organiseert het lectoraat Beroepsethiek van de Leraar de 'Bildungconferentie' bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De conferentie gaat over het nut en het nadeel van bildung in het onderwijs. Hieronder vind je meer informatie over het programma.

‘Bildung’ biedt een alternatief voor onderwijs dat nogal eens in termen van rendement begrepen wordt. Het achterliggend idee is dat opleidingen niet primair dienen bij te dragen aan succes, maar aan de algemene ontwikkeling van iedere student als mens, ook in zijn rol als professional. Deze bildungsopdracht is de afgelopen tien jaar door veel docenten omarmd. Tegelijk gebruiken opleidingen bildung soms ook als een middel om het studiesucces van studenten te vergroten. Kan bildung ons wel een alternatieve kijk bieden op wat het betekent om de ‘beste versie van jezelf’ te zijn?

Over deze thematiek hebben we een inspirerend dagprogramma samengesteld dat hoofd, hart en handen zal aanspreken.

Keynotesprekers zijn:

Workshops

In twee rondes workshops maak je kennis met bildende manieren van lesgeven die Fontys-docenten de afgelopen jaren hebben uitgeprobeerd. Daarnaast zijn er o.a. bijdragen van Paul van Tongeren (Radboud Universiteit), Koen Wessels (Bildung Academie), Hanke Drop (Hogeschool Utrecht), Eva-Lisa Janssen (Ucademy), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer) en Bart van Rosmalen (HKU).

Deze conferentie is het sluitstuk van het hogeschool brede praktijkonderzoek naar bildung, waarin in de periode 2017-2020 tien Fontysinstellingen deelnamen (www.fontys.nl/bildung).

 

Lezing

Datum en tijd
05 maart 2020
09.00-16.30 uur
Adres
Prof. Goossenslaan 1, Tilburg
Gebouw
Campus Stappegoor (P1)
Ruimte
D1.01

Locatie

Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg