SWPBS Masterclass

Op 14 en 15 november 2019 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen, het Expertisecentrum PBS Windesheim en het kenniscentrum SWPBS van PI Research voor de 11e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Masterclass en Conferentie.

Thema Masterclass

Certificering van PBS-scholen

Je bent PBS en je laat dit zien!

Certificering: de kers op de taart na implementatie SWPBS

Sfeerafbeelding Fontys

Steeds meer scholen zetten SWPBS in om een veilige en positieve leeromgeving te scheppen, waarin leerlingen goed tot leren komen. Teams werken hard om SWPBS planmatig en systematisch te implementeren en duurzaam te borgen. In dat intensieve proces vindt een mooie ontwikkeling plaats: ‘’van PBS doen naar PBS zijn”.

Voor de inzet die scholen hierin plegen, en de behoefte van scholen om hierin geëvalueerd en gewaardeerd te worden, heeft het SWPBS Team Nederland haar krachten gebundeld om te komen tot hernieuwde landelijke criteria. Hiermee kunnen scholen gecertificeerd worden als SWPBS-school voor de duur van 3 jaar. Er zijn criteria ontwikkeld voor Groen, Geel en Rood. Ook kan een school, als tussenstap naar certificering, erkenning op Groen aanvragen.

Meer informatie over criteria.

Leden van het SWPBS-team NL zullen in de Masterclass de criteria en procedure toelichten en succesvolle voorbeelden laten zien van gecertificeerde scholen. Ook wordt aandacht geschonken aan hoe certificering scholen een nieuwe PBS-impuls kan geven en kan bijdragen aan een duurzame doorontwikkeling van alle SWPBS-kenmerken.

Programma 14-11-2019

17.00-17.30Inloop met voorgerecht
17.30-19.00Masterclass
19.00-19.45Buffet
19.45-20.45Masterclass vervolg
20.45-21.00Afsluiting

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor coaches die scholen begeleiden en PBS-teamleden die interesse hebben in certificering van hun school. De avond is praktisch van aard en actief van opzet. Deelnemers weten na de masterclass welke PBS-elementen op hun school al voldoende zijn uitgewerkt en geborgd en waar nog aanscherping nodig is. Ook wordt men toegerust met concrete hulpmiddelen om de certificeringsprocedure te benutten om tot verdere duurzame schoolontwikkeling te komen.

#swpbsconferentie

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Aanbodcode: zxBxRTVdae

 

Congres

Datum en tijd
14 november 2019
00.00-00.00 uur
Adres
Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Gebouw
Gebouw Cursus- en vergadercentrum Domstad

Locatie

Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Locatiekaart op adres: Koningsbergerstraat 9, Utrecht