Modules

Binnen Flexibel Economische Onderwijs voor Professionals maak je in jouw tempo vaardigheden en kennis eigen door een mix van digitaal leren, contactmomenten op school en toepassing op je eigen werkplek. De manier waarop je deze ‘blend’ vormgeeft, is aan jou! Een vaste coach begeleidt jou bij het vorm en inhoud geven aan je persoonlijke leerroute.

Module: Connected Organisations

In februari 2017 start de module genaamd: ‘Connected Organisations’. Hierbinnen zoom je in op de processen in een organisatie. Je gaat met een kritische blik kijken naar processen in jouw eigen werkveld. Hierbij sta je stil bij de vraag hoe bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk ingericht kunnen worden in de breedste zin van het woord. Dit doe je door je onder andere te verdiepen in onderwerpen zoals:

  • Performance management
  • Customer touch points
  • Procescommunicatie
  • Budgetteren.

Vaardigheden als observeren, kritisch denken, interpreteren, rapporteren, presenteren en zelfmanagement pas je hierbij toe.Je leert van kennisexperts, hebt regelmatig (online) contact met je medestudenten en wordt persoonlijk begeleid door je studiecoach.

Module : Essentials

In september 2017 start de module Essentials waarin de basis wordt gelegd die van belang is voor een professional binnen het economische werkveld. In deze basis komen verschillende vakgebieden geïntegreerd aan bod, waaronder economie, marketing, communicatie en recht. Werken als professional binnen het economische werkveld vraagt naast kennis om beroepsmatige en persoonlijke vaardigheden. In de module zullen vaardigheden als kritisch denken, supervisie en intervisie, feedbackvaardigheden, rapporteren, onderzoekend vermogen, creatief denken en persoonlijk inzicht aan bod komen. Na deze module kun je onder andere antwoord geven op de volgende vraagstukken:

  • Hoe overtuig ik mijn stakeholders van het belang van mijn project en hoe ga ik dit project financieren?
  • Welke marketingtools kan ik effectief inzetten voor de communicatie richting mijn klanten?
  • Met welke wetgeving moet ik rekening houden als het gaat om schade aan mijn product of door derden?