Inhoud Flexibel studeren

Hoe zit Flex studeren in elkaar?

Iedereen studeert op zijn eigen wijze. Binnen Fontys Flex Modules heb je de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe je kennis en vaardigheden eigen maakt. En hoeveel studie-uren je per week vrij kunt maken. Jouw persoonlijke coach kijkt mee naar jouw specifieke situatie, zodat jullie samen een leerroute op maat kunnen kiezen.

  • Het uitgangspunt van het flexonderwijs is praktijkleren. Opdrachten worden gemaakt vanuit je eigen ervaringen, waardoor je de theorie meteen toepast in de praktijk.
  • Voor iedere afzonderlijke module ontvang je een certificaat. Als een je een hbo-diploma wilt behalen voor een vakgebied, dan volg je het aantal modules die binnen dit vakgebied vallen.

Modules sluiten aan op praktijk

Fontys Flex Modules werkt met thema’s die gericht zijn op actuele ontwikkelingen in de economie en de samenleving. Als professional leer je bij Fontys eerst de basisprincipes, en daarna verdiep je je in onderdelen die voor jou het meest van belang zijn.

Je past alle nieuwe kennis en vaardigheden direct toe in concrete projecten in jouw eigen werksituatie. Zo doe je kennis op waar in jouw praktijksituatie behoefte aan is.

Lees meer over de modules.