Aanmelden en reserveringen

Reservering

  • Praktijkinstellingen kunnen vanaf 1 oktober voorafgaand aan het jaar van starten een opleidingsplaats reserveren via fhmg-studentenadministratie@fontys.nl.
  • Reserveringen zijn geldig tot 1 maart. Hierna worden opleidingsplaatsen ingevuld op volgorde van volledig voldoen aan de voorwaarden (conform punt 3).
  • Praktijkinstelling reserveert een opleidingsplaats en werft kandidaat. Praktijkinstelling ontvangt bevestiging van reservering per mail met toelatingsvoorwaarden en procedure van definitieve plaatsing. 

  Aanmelding

  • Kandidaat die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden schrijft zich in via Studielink. Dit kan zowel een kandidaat zijn die nog niet eerder contact heeft gehad met Fontys MANP als een kandidaat waarvoor de praktijkinstelling vooraf een plaats heeft gereserveerd.
  • Landelijke afspraak vanuit de MANP-opleidingen om bij één MANP-opleiding in te schrijven.
  • Na inschrijving in Studielink vraagt Fontys MANP alle noodzakelijke gegevens en bewijzen op bij de kandidaat en checkt (nogmaals) toelatingsvoorwaarden.
  • Opleidingsinstelling houdt een intakegesprek met kandidaat en beoogd praktijkopleider(s) en eventueel manager. Gespreksagenda is de individuele startsituatie en de opleidingsvoorwaarden binnen de praktijkinstelling

  Definitieve plaatsing

  • Fontys MANP stuurt digitaal naar kandidaat een drie- of vierpartijen overeenkomst ter ondertekening door kandidaat en praktijkinstelling (werkgever).
  • Fontys MANP ontvangt digitaal de door kandidaat en praktijkinstelling ondertekende drie- of vierpartijen overeenkomst. Daarmee is plaatsing definitief.
  • Hoofdopleider plaatst handtekening namens opleidingsinstituut. Kandidaat ontvangt per mail de volledig ondertekende overeenkomst. Deze versie wordt alleen naar de kandidaat gestuurd. De student dient dit zelf door te sturen naar de werkgever.

  Plaatsing na aflopen reserveringstermijn

  • Reserveringen blijven geldig tot 1 maart tenzij al in een eerder stadium met reserveringen en inschrijvingen de limiet van 46 plaatsen is bereikt.
  • De opleidingsinstelling informeert op 1 februari alle partijen met een reservering over de stand van zaken.
  • Op 1 maart of wanneer de limiet met plaatsingen, inschrijvingen en reserveringen eerder wordt bereikt geldt het volgende: verzoek aan kandidaten die zijn ingeschreven binnen 4 weken te voldoen aan voorwaarden voor definitieve plaatsing, hierna vervalt voorrang. Verzoek aan betrokkenen van gereserveerde plaatsen binnen 4 weken te voldoen aan voorwaarden voor definitieve plaatsing, hierna vervalt voorrang.
  • Vanaf 1 april geldt definitieve plaatsing op volgorde van voldoen aan voorwaarden; Fontys MANP hanteert datum en tijdstip van ontvangst bij studentadministratie van de ondertekende drie-/vierpartijenovereenkomst voor volgorde van plaatsing.

  Beroepsprocedure bij bezwaren*

  Wanneer een kandidaat het niet eens is met een besluit over toelating tot de opleiding op grond van artikel 7.30b dan kan deze zich binnen 6 weken na datum van het besluit met een beroepschrift wenden tot het College van beroep voor de examens (zie artikel 7.61, lid 1 onder g).

  * Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2017-09-01

  Aanmelden doe je bij Studielink. Voor de master Advanced Nursing Practice gebruik je onderstaande gegevens:

  Naam instelling Fontys Hogescholen
  Plaats Tilburg
  Naam opleiding M Advanced Nursing Practice

  Hoe meld je je aan:

  Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

  Je maakt als volgt (éénmalig) een account aan bij Studielink:

  Klik op de button ‘inloggen met DigiD’.

  Zodra je bent ingelogd haalt Studielink jouw persoonsgegevens op uit het BRP (voorheen GBA). Je moet zelf je contactgegevens invullen.  
  LET OP: zorg voor een actief mailadres. Je ontvangt binnen 48u bericht van ons op het door jou ingevoerde mailadres. Ontvang je niets, check dan je spambox.

  Bevestig altijd je gegevens.

  Je volgende actie is het indienen van een verzoek tot inschrijving. Kies voor ‘nieuwe inschrijving toevoegen’ en volg de stappen. Na je bevestiging ontvang je per e-mail een bericht van Studielink.

  Ga regelmatig naar je ‘Mijn Studielink pagina’ en check je ‘Mijn To Do lijst’.

  2. Regel je machtiging voor betalen collegegeld

  Je moet de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld uiterlijk voor 1 september hebben geregeld. Je vindt de digitale machtiging in 'Mijn Studielink pagina' bij je ‘Mijn To Do lijst’. Een machtiging afgeven kan pas vanaf 15 mei via Studielink. De eerste incasso vindt plaats op of rond 13 september. Kijk voor een indicatie van je collegegeld op de collegegeldmeter.